Getting angry is something that happens to human beings on a daily basis; we all get angry. Some people get more angry than others; some people get so angry they bomb other people and places; most of the anger that human beings show to others is a sin.

This is what the Bible says about anger:

“So don’t be misled, my dear brothers and sisters. Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. He chose to give birth to us by giving us his true word. And we, out of all creation, became his prized possession.

Understand this, my dear brothers and sisters: You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. So get rid of all the filth and evil in your lives, and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls.

But don’t just listen to God’s word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. For if you listen to the word and don’t obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don’t forget what you heard, then God will bless you for doing it.

If you claim to be religious but don’t control your tongue, you are fooling yourself, and your religion is worthless. Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you.” – James 1:16-27

 

“Yaan laydin khiyaanayn, walaalahayga aan jeclahayow. Hadiyad kasta oo wanaagsan iyo hibo kasta oo kaamil ah kor bay ka timaadaa iyadoo ka soo degaysa xagga Aabbaha nuurarka isagoo aan lahayn rogrogmad ama hoos laallaabasho. Isagoo doonaya ayuu hadalka runta ah inagu dhalay si aynu u noqonno midhaha ugu horreeya oo uunkiisa.

Waad garanaysaan tan, walaalahayga aan jeclahayow. Laakiin nin walba ha u dhaqsado maqlinta, oo ha u gaabiyo hadalka, cadhadana ha u gaabiyo; waayo, dad cadhadiisu ma keento xaqnimada Ilaah. Sidaas daraaddeed iska fogeeya wasakhnimada oo dhan iyo badnaanta xumaanta; oo qabownimo ku qaata hadalka laydinku tallaalay, kan naftiinna badbaadin kara. Noqda kuwa hadalka yeela, oo ha ahaanina kuwa maqla oo keliya oo nafsaddooda khiyaaneeya. Waayo, haddii mid yahay kan hadalka maqla oo keliya, oo uusan ahayn kan yeela, wuxuu la mid yahay nin wejiga abuuristiisa muraayad ku fiirinaya. Waayo, wuu isfiiriyaa, oo iska tagaa, oo markiiba is-illoobaa siduu ahaa. Laakiin kii fiiriya sharciga kaamilka iyo xorriyadda ah oo ku sii socda, isagoo aan ahayn kan maqla oo illooba laakiin kan shuqulka yeela, kaasu waa ku barakaysnaan doonaa yeeliddiisa. Haddii mid isu maleeyo inuu cibaado badan yahay, oo uusan afkiisa xakamayn, laakiin uu qalbigiisa khiyaaneeyo, kaas cibaadadiisu waa wax aan waxtar lahayn. Cibaado daahir ah oo aan nijaas lahayn Ilaaha Aabbaha ah hortiisa waxay tahay in la xannaaneeyo agoonta iyo carmallada markay dhib ku jiraan, iyo in layska dhawro wasakhda dunida.”

When people get angry they choke the goodness that was coming out of their hearts towards other people; anger is like a snake that wraps itself around someone’s neck and starts to choke them; anger strangles the person so that they get so mad they want to hurt the person that is making them angry. Don’t do it. When you get angry –don’t do it.

God says in the Bible:

“But to you who are willing to listen, I say, love your enemies! Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. If someone slaps you on one cheek, offer the other cheek also. If someone demands your coat, offer your shirt also. Give to anyone who asks; and when things are taken away from you, don’t try to get them back. Do to others as you would like them to do to you.

“If you love only those who love you, why should you get credit for that? Even sinners love those who love them! And if you do good only to those who do good to you, why should you get credit? Even sinners do that much! And if you lend money only to those who can repay you, why should you get credit? Even sinners will lend to other sinners for a full return.

“Love your enemies! Do good to them. Lend to them without expecting to be repaid. Then your reward from heaven will be very great, and you will truly be acting as children of the Most High, for he is kind to those who are unthankful and wicked. You must be compassionate, just as your Father is compassionate.

“Do not judge others, and you will not be judged. Do not condemn others, or it will all come back against you. Forgive others, and you will be forgiven. Give, and you will receive. Your gift will return to you in full—pressed down, shaken together to make room for more, running over, and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back.”

 

“Laakiin waxaan idinku leeyahay kuwiinna maqlaya, Cadowyadiinna jeclaada, kuwa idin necebna wax wanaagsan u sameeya. Kuwa idin habaara u duceeya, kuwa idin caayana Ilaah u barya. Kii dhabanka kaa dhirbaaxa, kan kalena u du; oo kii maradaada kaa qaata, khamiiskaagana ha ka celin. Mid walba oo wax kaa barya, sii; kii waxaaga qaatana, ha ka baryin. Oo sidaad doonaysaan in dadku idiin sameeyo, idinkuna sidaas oo kale u sameeya iyaga. Haddaad jeceshihiin kuwa idin jecel, mahadmaad heshaan? Waayo, xataa dembilayaashuba way jecel yihiin kuwa jecel iyaga. Haddaad wanaag u fashaan kuwa wanaag idiin fala, mahadmaad heshaan? Waayo, xataa dembilayaashuba sidaasay yeelaan. Haddaad wax amaahisaan kuwa aad ka rajaynaysaan inaad ka heshaan, mahadmaad heshaan? Waayo, xataa dembilayaashuba way amaahiyaan dembilayaasha inay ka helaan intii oo kale. Laakiin cadowyadiinna jeclaada, oo wanaag u sameeya, oo amaahiya, idinkoo aan waxba ka rajaynaynin, abaalgudkiinnuna waa badan doonaa, oo waxaadna noqon doontaan wiilashii Kan ugu sarreeya, waayo, isagu waa u roon yahay kuwa aan mahadnaqin iyo kuwa sharka leh. Naxariis lahaada sida Aabbihiin naxariis u leeyahay.

Cidna ha xukumina, idinkana laydinma xukumi doono. Ninnana wax ha ku garaynina, idinkana wax laydinkuma garayn doono e; dhaafa oo waa laydin dhaafi doonaa. Siiya oo waa laydin siin doonaa; qiyaas wanaagsan oo hoos u riixriixan oo ruxan oo buuxdhaafaya ayaa laydinku siin doonaa faraqiinna, waayo, qiyaastii aad ku qiyaastaan ayaa laydiinku qiyaasi doonaa.” – Luke 6:27-38

The words of the Bible are very good; the things that the Bible teaches are true; Jesus’s words in the Bible give us peace and help us to live our lives in a way that will glorify God and provide us with eternal life.

Christians love the Bible so much that they are willing to risk their lives so that they can give the Bible to other people; this has even happened in Somalia where Somalis have been killed because they were bringing Bibles into the country to give to other Somalis. In China there was a man and his wife who knew that it was good if they could get the Bible to other people; so they received some Bibles to give out to their fellow Chinese friends. But the man and his wife were not afraid to continue giving out Bibles to people in their country because they knew that it is even worth dying for to be able to give the Bible to other people.

Jesus said:

“The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life. But some of you do not believe me.” (For Jesus knew from the beginning which ones didn’t believe, and he knew who would betray him.) Then he said, “That is why I said that people can’t come to me unless the Father gives them to me.”

At this point many of his disciples turned away and deserted him. Then Jesus turned to the Twelve and asked, “Are you also going to leave?”

Simon Peter replied, “Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. We believe, and we know you are the Holy One of God.” – John 6:63-39

“Waa ruuxa kan wax nooleeyaa, jidhkuse waxba ma taro. Erayadii aan idinkula hadlayna waxay yihiin ruux iyo nololba. Laakiin waxaa dhexdiina jira qaar idinka mid ah oo aan rumaysan. Waayo, tan iyo bilowgii Ciise waa garanayay kuway ahaayeen kuwa aan rumaysan iyo kuu ahaa kii gacangelin lahaa. Markaasuu yidhi, Taas aawadeed waxaan idinku idhi, Qofna iima iman karo haddaan Aabbuhu awood siin.

Taas dabadeed xertiisii intii badnayd dib bay uga noqdeen, oo mar dambe lama ay socon.

Haddaba Ciise wuxuu laba-iyo-tobankii ku yidhi, Idinkuna ma doonaysaan inaad tagtaan? Markaasaa Simoon Butros wuxuu ugu jawaabay, Sayidow, yaannu u tagnaa? Adigaa haya erayadii nolosha weligeed ahe. Annaguna waa rumaysannay, waana og nahay inaad tahay Kan Quduuska ah ee Ilaah.”

So when someone hurts you or does something to offend you and you get angry, don’t yell at them or try to harm them; think about what happened and try to understand what is happening and what is a good way to react in a calm and peaceful way. Jesus wants us to live peaceful lives; Jesus wants us to love our enemies and to do good to those who hate us. Your anger will never give you peace and never give you the kind of peaceful and joyful life you want to live.

The only way for you to have a joyful and peaceful life is to accept Jesus Christ as your Lord and Saviour; you need to have the Spirit of God working in your heart so that you can love other people the way Jesus wants you to love them.

If you are a Christian you may still be getting angry with people when you shouldn’t be; so you also should remember that the Bible says:

“Don’t just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection, and take delight in honoring each other. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope. Be patient in trouble, and keep on praying. When God’s people are in need, be ready to help them. Always be eager to practice hospitality.

Bless those who persecute you. Don’t curse them; pray that God will bless them. Be happy with those who are happy, and weep with those who weep. Live in harmony with each other. Don’t be too proud to enjoy the company of ordinary people. And don’t think you know it all!

Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Do all that you can to live in peace with everyone.

Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the Scriptures say,

“I will take revenge;

I will pay them back,” says the Lord.

Instead,

“If your enemies are hungry, feed them.

If they are thirsty, give them something to drink.

In doing this, you will heap

burning coals of shame on their heads.”

Don’t let evil conquer you, but conquer evil by doing good.” – Romans 12:9-21

 

“Jacaylku ha noqdo mid aan labaweji lahayn, sharka karha, wanaagga xagsada. Kalgacayl walaalnimo isku wada jeclaada, midkiinba midka kale ha hor derejeeyo. Dadaalka ha ka caajisina, ruuxa ku kululaada, oo Rabbiga u adeega. Rajada ku farxa, dhibta u dulqaata, tukashada wadiddeeda ku sii adkaysta, oo ku caawiya waxa quduusiintu u baahan yihiin, oo shisheeyaha martiggeliya. U duceeya kuwa idin silciya, u duceeya, oo ha habaarina. La farxa kuwa farxaya, la ooya kuwa ooyaya. Midba midka kale ha la fikir ahaado, ha kibrina, laakiin kuwa hoose la socda. Kuwo isla caqli badan ha noqonina. Ninna shar shar ha uga celinina. Ka fikira inaad samaysaan waxa wanaagsan dadka oo dhan hortiisa. Hadday suurtowdo, intaad kartaan, nabad kula jooga dadka oo dhan. Gacaliyayaalow, ha aarsanina, laakiin meel u banneeya cadhada Ilaah, waayo, waxaa qoran, Aarsasho anigaa leh; anaa u abaalmarin, ayaa Rabbigu leeyahay. Laakiin haddii cadowgaagu gaajaysan yahay, cunto sii; hadduu harraadsan yahayna, waraabi, waayo, haddaad saas samayso waxaad madaxiisa ku kor ururin doontaa duxulo dab ah. Sharku yuusan kaa adkaan, laakiinse sharka wanaag kaga adkow.”

Trust in the Lord and do good. Do not take your anger out on other people.

Let us pray…