The number of Somali Christians in the world is growing because many Somalis are crying out to the Lord to help them; many Somalis are confused at the violence in their country because it is happening by the hands of Somalis – it not Americans holding the guns in Somalia – it is Somalis. Somali people with good hearts are crying out to God to bring peace to their country; and God will bring peace to Somalia through the power of Jesus Christ His Son.

People who suffer cry out to God; many years ago the people of Israel were slaves in Egypt and they cried out to God.

This is what the Bible says about the people of Israel crying out to God:

“Years passed, and the king of Egypt died. But the Israelites continued to groan under their burden of slavery. They cried out for help, and their cry rose up to God. God heard their groaning, and he remembered his covenant promise to Abraham, Isaac, and Jacob. He looked down on the people of Israel and knew it was time to act.” – Exodus 2:23-25

“Oo waxay noqotay in waayahaas badan dabadeed uu boqorkii Masar iska dhintay, reer binu Israa’iilna addoonnimada aawadeed ayay ula taaheen, oo way ooyeen, oo oohintoodiina waxay gaadhay Ilaah addoonnimada aawadeed. Ilaahna waa maqlay cabaadkoodii, markaasaa Ilaah xusuustay axdigiisii uu la dhigtay Ibraahim, iyo Isxaaq, iyo Yacquub. Markaasaa Ilaah arkay reer binu Israa’iil, Ilaahna wuu ogaaday xaalkoodii.”

The Bible also says:

“Then the Lord told him, “I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and lead them out of Egypt into their own fertile and spacious land. It is a land flowing with milk and honey—the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites now live. Look! The cry of the people of Israel has reached me, and I have seen how harshly the Egyptians abuse them. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt.” – Exodus 3:7-10

“Rabbiguna wuxuu ku yidhi, Hubaal waxaan arkay dhibaatada dadkayga ku haysata Masar, oo waan maqlay oohintii ay ooyeen kuwa hawsha ku qaxraya aawadood, waayo, anigu waan ogahay caloolxumadooda; oo waxaan u imid inaan ka samatabbixiyo gacanta Masriyiinta, iyo inaan ka soo bixiyo dhulkaas, oo keeno dhul wanaagsan oo ballaadhan, oo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan; waana meesha ay deggan yihiin reer Kancaan, iyo reer Xeed, iyo reer Amor, iyo reer Feris, iyo reer Xiwi, iyo reer Yebuus. Oo haatan bal eeg, waxaa i hor timid oohintii reer binu Israa’iil, oo weliba waxaan arkay cadaadinta ay Masriyiintu ku cadaadinayaan iyaga. Haddaba kaalay, oo waxaan kuu dirayaa Fircoon, inaad dalka Masar ka soo kaxaysid dadkayga reer binu Israa’iil ah.

We at Somali Christian Ministries are bringing you the message of the Lord that will lead you out of slavery; people in Somalia are slaves to war, violence and destruction; but the message of the Lord will deliver you from the violence of Somalia. You will see the violent people of Somalia disappear because of the mighty hand of the God of Heaven; God will cause His breath to blow all the violent people out of Somalia; God will bring peace to this land because He cannot let His name be weakened.

Listen to the story of Moses and let your faith grow in the power and the name of Jesus Christ.

“As Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord, and they said to Moses, “Why did you bring us out here to die in the wilderness? Weren’t there enough graves for us in Egypt? What have you done to us? Why did you make us leave Egypt? Didn’t we tell you this would happen while we were still in Egypt? We said, ‘Leave us alone! Let us be slaves to the Egyptians. It’s better to be a slave in Egypt than a corpse in the wilderness!’”

But Moses told the people, “Don’t be afraid. Just stand still and watch the Lord rescue you today. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm.”

Then the Lord said to Moses, “Why are you crying out to me? Tell the people to get moving! Pick up your staff and raise your hand over the sea. Divide the water so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. And I will harden the hearts of the Egyptians, and they will charge in after the Israelites. My great glory will be displayed through Pharaoh and his troops, his chariots, and his charioteers. When my glory is displayed through them, all Egypt will see my glory and know that I am the Lord!”

Then the angel of God, who had been leading the people of Israel, moved to the rear of the camp. The pillar of cloud also moved from the front and stood behind them. The cloud settled between the Egyptian and Israelite camps. As darkness fell, the cloud turned to fire, lighting up the night. But the Egyptians and Israelites did not approach each other all night.

Then Moses raised his hand over the sea, and the Lord opened up a path through the water with a strong east wind. The wind blew all that night, turning the seabed into dry land. So the people of Israel walked through the middle of the sea on dry ground, with walls of water on each side!

Then the Egyptians—all of Pharaoh’s horses, chariots, and charioteers—chased them into the middle of the sea. But just before dawn the Lord looked down on the Egyptian army from the pillar of fire and cloud, and he threw their forces into total confusion. He twisted their chariot wheels, making their chariots difficult to drive. “Let’s get out of here—away from these Israelites!” the Egyptians shouted. “The Lord is fighting for them against Egypt!” – Exodus 14:10-25

 

“Oo markii Fircoon soo dhowaaday, ayaa reer binu Israa’iil indhaha kor u taageen, oo waxay arkeen Masriyiintii oo soo daba socota; markaasay aad iyo aad u cabsadeen, oo reer binu Israa’iil ayaa Rabbiga u qayshaday. Oo waxay Muuse ku yidhaahdeen, War ma xabaalaan jirin Masar, oo sidaa aawadeed aad noogu soo kaxaysay cidlada inaannu ku dhimanno? Maxaad sidan noogu gashay oo aad Masar nooga soo saartay? Sow erayganu ma aha kii aannu kugula hadalnay Masar dhexdeeda, annagoo ku leh, Iska kaaya daa, aannu Masriyiinta u addeegnee? Waayo, waxaa noo wanaagsanaan lahayd inaannu Masriyiinta u adeegno, intii aannu cidlada ku dhiman lahayn. Markaasaa Muuse wuxuu dadkii ku yidhi, War ha cabsanina, oo iska taagnaada, oo bal arka badbaadada uu Rabbigu maanta idiin samayn doono; waayo, Masriyiinta aad maanta aragteen, weligiin mar dambe ma arki doontaan. Oo Rabbigu aawadiin buu u diriri doonaa, oo idinku waa inaad iska aamusnaataan.

Markaasaa Rabbigu wuxuu Muuse ku yidhi, War maxaad iigu qaylinaysaa? Reer binu Israa’iil u sheeg inay hore u socdaan. Oo adigu ushaada kor u qaad, oo gacanta badda ku kor fidi, oo kala goo; oo reer binu Israa’iil waxay mari doonaan badda dhexdeeda oo ay ku socon doonaan dhul engegan. Oo bal ogow, anigu waxaan qallafin doonaa qalbiga Masriyiinta, oo iyagay daba geli doonaan; oo markaasaan ciso ka heli doonaa Fircoon, iyo ciidankiisa oo dhan, iyo gaadhifardoodkiisa, iyo fardooleydiisa. Oo Masriyiintu markaasay garan doonaan inaan anigu Rabbiga ahay, kolkii aan sharaf ka helo Fircoon, iyo gaadhifardoodkiisa, iyo fardooleydiisa. Markaasaa malaa’igtii Ilaah oo hor socotay reer binu Israa’iil soo wareegtay oo daba martay iyagii, markaasaa tiirkii daruurta ahaa ka soo hor wareegay oo uu daba maray iyagii; oo wuxuu kala dhex galay reer Masar iyo reer binu Israa’iil; oo waxaa jiray daruur iyo gudcur, laakiinse weliba habeennimadii wuu iftiimay; oo habeenkii oo dhan midna uma soo dhowaan ka kale. Markaasaa Muuse gacantii baddii ku kor fidiyey, oo habeenkii oo dhan Rabbigu wuxuu baddii dib ugu celiyey dabayl xoog badan oo bari ka timid, oo wuxuu baddii ka dhigay dhul engegan, oo biyihiina way kala go’een. Markaasaa reer binu Israa’iil baddii dhex mareen, oo waxay ku socdeen dhul engegan, oo biyihiina waxay iyagii u ahaayeen derbi xagga midigta iyo xagga bidixdaba. Markaasaa Masriyiintiina soo eryadeen, oo intay soo daba galeen ayay waxay mareen badda dhexdeeda, oo waxayna ahaayeen Fircoon fardihiisii iyo gaadhifardoodkiisii, iyo fardooleydiisii oo dhan. Oo markii waagii beryay waxaa dhacday in Rabbigu ciidankii Masriyiinta ka dhex fiiriyey tiirkii dabka ahaa iyo kii daruurta ahaa, kolkaasuu kadeeday ciidankii Masriyiinta. Kolkaasuu giringirihii gaadhifardoodkooda xidhay, inay si dhib leh u kexeeyaan; markaasay Masriyiintii waxay yidhaahdeen, Reer binu Israa’iil hortooda aynu ka cararno; waayo, Rabbigu waa u dirirayaa iyaga oo uga hiilinayaa Masriyiinta.”

We Somalis have seen a lot of violence in our land; but the number of peace loving Christians is growing. Why does Al-Shabab kill Christians? Al-Shabab kills Christians because Christians stand for peace; Al-Shabab kills Christians because Christians stand for love; Al-Shabab kills Christians because Christians stand for forgiveness. The devil of this world and all those who follow him do not like peace because if there is peace Al-Shabab cannot exist; but Christians like peace and want Somalia to live in peace; Al-Shabab only can control the people if they kill those people who do not follow what they say. But we Christians will only follow God and pray to Him and continue to ask Him to bring peace and blessings to our country of Somalia and God will hear our prayers; God will deliver our country from the evil powers of darkness that have been living there for a long time; God will end the power of those evil men who have ruled over Somalia with fear and death.

Jesus said in the Bible that the devil comes to steal, kill and destroy – and this is what Al-Shabab has come to do; they have come to steal the peace away from Somalia; they have come to kill anyone who does not follow their path of violence; they have come to destroy the country and the peaceful way of life that Somalis want. It is time for Somalis to change what they believe. It is time for Somalis to give their hearts to the King of Kings and Lord of Lords; it is time for Somalis to call upon the Prince of Peace to come and save Somalia from the violence it is experiencing; it is time for Somalis to become Christians – it is time for Somalis to ask Jesus Christ to be their Lord and Savior and to commit themselves to reading the Bible and living by what the Bible says.

Yes. The time of war and violence is over. There is a change coming upon our land; there is a change coming into the hearts and minds of Somalis around the world; the sand storm is leaving and we as Somalis can now see clearly that the ways of Al-Shabab and those like them are destructive for our country; we Somalis see clearly that the ways of the Lord Jesus Christ and the God of the Christians is the way to peace and love and blessings for us, our families, our country and our nation. That is why Somalis are turning to Christ; that is why Somalis are accepting Jesus Christ as the way the life and the truth. That is why Somalis are becoming Christians; to love God and to love their fellow man. Amen.

Let us pray…