This is what the Bible says about Jesus Christ:

“Christ Jesus came into the world to save sinners” – and I am the worst of them all.” – 1 Timothy 1:15

 

“Hadalkanu waa run, waana mid istaahila in la wada aqbalo, in Ciise Masiix dunida u yimid inuu badbaadiyo dembilayaasha anoo ah kan ugu daran.”

The Bible also says:

“For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, “This is my body, which is given for you. Do this to remember me.” In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, “This cup is the new covenant between God and his people—an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it.” For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord’s death until he comes again.” – 1 Corinthians 11:23-26

 

“Waayo, Rabbigaan ka helay wixii aan idiin dhiibay, taasoo ah, in Rabbi Ciise habeenkii la gacangeliyey uu kibis qaaday, oo markuu ku mahadnaqay ayuu jejebiyey oo yidhi, Tanu waa jidhkaygii laydiin jejebiyey, tan u sameeya inaad igu xusuusataan. Sidaas oo kalena cashada dabadeed ayuu qaaday koobkii, isagoo leh, Koobkanu waa axdiga cusub ee dhiiggayga. Tan u sameeya inaad igu xusuusataan mar alla markaad cabtaan. Waayo, mar alla markaad kibistan cuntaan oo aad koobkan cabtaan, waxaad muujinaysaan dhimashada Rabbiga ilaa uu yimaado.”

Jesus Christ died on the cross for the sins of the world. All the prophets in the Old Testament said that Jesus is the Messiah who was coming into the world to die for sins of the world. The Bible says that Jesus Christ died and rose from the dead.

Here is what a man by the name of Peter said after Jesus died:

“People of Israel, listen! God publicly endorsed Jesus the Nazarene by doing powerful miracles, wonders, and signs through him, as you well know. But God knew what would happen, and his prearranged plan was carried out when Jesus was betrayed. With the help of lawless Gentiles, you nailed him to a cross and killed him. But God released him from the horrors of death and raised him back to life, for death could not keep him in its grip.” – Acts 2:22-24

 

“Rag yahow reer binu Israa’iil, hadalladan maqla; Ciisihii reer Naasared oo ahaa nin Ilaah idiinku caddeeyey shuqullo xoog leh iyo yaabab iyo calaamooyin oo Ilaah ku sameeyey isaga gacantiisa idinka dhexdiinna, sidaad idinka qudhiinnuba u og tihiin, markii isaga lagu gacangeliyey taladii Ilaah goostay oo uu hore u ogaa, gacanta sharcilaawayaasha ayaad ku qabateen, waadna ku qodobteen iskutallaabta oo disheen. Isaga Ilaah baa sara kiciyey, oo ka furfuray xanuunkii dhimashada, maxaa yeelay, dhimashadu ma xajin karin.”

We at Somali Christian Ministries want you Somalis and others to know the truth about what is said in the Bible; we want you to know that the Bible says that Jesus was nailed to a cross and died there; He was buried; and after 3 days Jesus rose from the dead. He died for ours sins; He was a righteous and good man – He never sinned; but the sin of the world was placed on Him and He was punished for our sins. He suffered for our sins; He died for ours sins so that we could be free from the punishment that we deserve. This is what the Bible says:

“He was despised and rejected—

    a man of sorrows, acquainted with deepest grief.

We turned our backs on him and looked the other way.

    He was despised, and we did not care.

Yet it was our weaknesses he carried;

    it was our sorrows that weighed him down.

And we thought his troubles were a punishment from God,

    a punishment for his own sins!

But he was pierced for our rebellion,

    crushed for our sins.

He was beaten so we could be whole.

    He was whipped so we could be healed.

All of us, like sheep, have strayed away.

    We have left God’s paths to follow our own.

Yet the Lord laid on him

    the sins of us all.

He was oppressed and treated harshly,

    yet he never said a word.

He was led like a lamb to the slaughter.

    And as a sheep is silent before the shearers,

    he did not open his mouth.

Unjustly condemned,

    he was led away.

No one cared that he died without descendants,

    that his life was cut short in midstream.

But he was struck down

    for the rebellion of my people.

He had done no wrong

    and had never deceived anyone.

But he was buried like a criminal;

    he was put in a rich man’s grave.

But it was the Lord’s good plan to crush him

    and cause him grief.

Yet when his life is made an offering for sin,

    he will have many descendants.” – Isaiah 53:3-10

 

“Isaga waa la quudhsaday, waana la diiday, oo wuxuu ahaa nin murugeed, oo xanuun bartay, waana la quudhsaday sida mid dadku wejiga ka qarsado, mana aynaan xurmayn.

Sida runta ah wuxuu xambaartay xanuunyadeennii, wuxuuna qaatay murugadeennii, laakiinse waxaynu ku tirinnay mid belaayo ku dhacday, oo Ilaah dilay, oo dhibaataysan. Laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna, waxaana loo nabareeyey xumaatooyinkeenna, edbintii nabaadiinadeennana dushiisay ku dhacday, dildillaaciisiina waynu ku bogsannay. Dhammaanteen sidii ido baynu u hallownay, midkeen waluba jidkiisuu u leexday, oo Rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan.

Isaga waa la dulmay, waana la dhibay, laakiinse innaba afkiisii ma uu kala qaadin. Isaga sidii wan la qalayo baa loo kexeeyey, oo sidii lax ku aamusan kuwa dhogorta ka xiira hortooda, isagu afkiisa ma uu furin. Isaga dulmi iyo xukun baa lagu sii qaaday. Haddaba bal yaa qarnigiisii ka mid ahaa oo u maleeyey in isaga laga gooyay dalkii kuwa nool? Xadgudubka dadkayga daraaddiis ayaa isaga loo garaacay. Xabaashiisiina waxaa lagu daray kuwii sharka lahaa, dhimashadiisiina mid taajir ahaa, in kastoo uusan dulmi samayn, khiyaanona aanay afkiisa ku jirin.

Habase ahaatee waxaa Rabbigu raalli ka noqday inuu isaga nabareeyo. Wuxuu isaga ku riday xanuun. Markaad naftiisa qurbaan dembi ka dhigtid ayuu arki doonaa farcankiisii, cimrigiisuna waa dheeraan doonaa, oo Rabbiga doonistiisuna gacantiisay ku liibaani doontaa.”

The devil of this world does not want to truth about the Bible to come out; the devil does not want the light of God’s word to touch your hearts; the devil wants to keep your minds in darkness so that you do not hear the truth about the Bible because the devil knows that if you hear the truth about the Bible and believe in the Lord Jesus Christ you will be saved and your sins will be forgiven and you will be on your way to heaven. So we are here to tell you the truth about Jesus Christ and the Bible.

In the country of Afghanistan there were many aid organizations that would give out Christian materials to the people of Afghanistan – this was in the year 2001. The Taliban government did not want the Christian materials to be given out. So they arrested the fathers of those children who had received the materials and put them in jail.

But the Bible says that Jesus wants the little children to put their faith in him.

The Bible says:

“I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them; intercede on their behalf, and give thanks for them. Pray this way for kings and all who are in authority so that we can live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to understand the truth. For,

There is one God and one Mediator who can reconcile God and humanity—the man Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone.

This is the message God gave to the world at just the right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about faith and truth. I’m not exaggerating—just telling the truth.” – 1 Timothy 2:1-7

 

“Sidaas daraaddeed ugu horraysta waxaan kugu waaninayaa inaad Ilaah u baridid, oo aad u tukatid, oo aad u ducaysid, oo aad u mahadnaqdid dadka oo dhan, khusuusan boqorrada iyo kuwa amarka lehba, inaynu nolol xasilloon oo nabdaysan ku noolaanno, innagoo si walba cibaado iyo maamuus u leh. Taasu way wanaagsan tahay, waana mid Ilaaha Badbaadiyeheenna ahu aqbali karo. Wuxuu doonayaa in dadka oo dhammu badbaado oo ay runta gartaan. Waayo, waxaa jira Ilaah keliya iyo dhexdhexaadiye keliya oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka, waana ninka Ciise Masiix ah, oo naftiisii dadka oo dhan furashadooda u bixiyey, oo wakhtigiisii qummanaa loo markhaati furay. Taas daraaddeed baa layga dhigay inaan noqdo mid wax wacdiya oo rasuul ah oo macallin dadka aan Yuhuudda ahayn ugu ah iimaan iyo run. Taasu waa runtay, oo been sheegi maayo.”

My dear fellow Somalis, have you not heard, have you not seen, have you not understood what God has done for you? God sent Jesus Christ to die on the cross for your sins so that you could have peace with God; Jesus Christ died on the cross and was punished for your sins so that you could be free and receive eternal life; Jesus Christ rose from the dead unto eternal life so that you too could receive eternal life and live forever in heaven with God and all the other believers in the Lord Jesus Christ.

I have made it my mission my dear Somali brothers and sisters to proclaim the message of the Lord to you so that you can come to understand that good news about Jesus Christ and that God has prepared a way for all people to receive the forgiveness of sins and eternal life. Praise be to the Lord Jesus Christ.

Let us pray.