There are many kinds of sicknesses in the world; people can get sick from wild animal attacks; they can get sick from unclean water; or people can get sick with diseases that no one is really sure where they came from or why the person got sick. And Jesus is able to heal any and all kinds of diseases. However, there are other kinds of sicknesses and diseases that can cause people to feel bad.

People can get sick from worrying too much; or from getting nervous or afraid that something bad is going to happen. People can get afraid and panic; or they can get very scared so that they no longer can eat anymore.

The Bible says:

“Hope deferred makes the heart sick, but a desire fulfilled is a tree of life.” – Proverbs 13:12

 

“Rajadii raagtaa qalbigay bukaysiisaa, Laakiinse markii wixii la doonayay la helo waa geed nololeed.

And this radio program my dear brothers and sisters is all about hope. We have a message of hope to give you today; we have the message of the Lord that we can share with you today; the good news for you today is that Jesus Christ is here to help you with all of your problems and help you with all of your needs. You are not alone. God is with you. And Jesus Christ His Son is here to help you when you call upon His name.

The Bible says:

“For everyone who calls on the name of the LORD will be saved.” – Romans 10:13

 

“Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, waa badbaadi doonaa.”

 

The Bible also says:

“I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit.” – Romans 15:13

 

“Ilaaha rajadu ha idinka buuxiyo farxad iyo nabad oo dhan, idinkoo rumaysan, si rajadiinnu ugu badato xoogga Ruuxa Quduuskaa.”

God loves you; God cares for you; you may think that you are alone and that no one is there to help you; but God is right here with you ready to hear you and answer all your prayers. He can hear the cry of your heart right now; He can hear the unspoken words of your souls; He can listen to your thoughts and know what it is you need and how much pain and suffering you are under; He can hear you and see the pain you feel in the night.

Praise be to the name of Jesus Christ our Lord and Savior; to Him be all the glory for coming to earth and taking upon Himself the body of a man so that He could carry our sins with Him to the cross. Praise be to God for Jesus Christ who was willing to suffer and die for our sins; praise be to God for Jesus Christ who was willing to take the punishment for our sins in His own body so that we could be free from all our fears, so that we could be free from all our diseases, so that we could be from all our worries and cares.

“Give all your worries and cares to God, for he cares about you.” – 1 Peter 5:7

 

“Welwelkiinna oo dhan isaga saara, maxaa yeelay, isagu dan buu idinka leeyahay.”

The devil does not want people to hear the truth about Jesus Christ; the devil knows that if people hear the message of the Lord they might believe in God and be saved and receive peace, forgiveness and eternal life. So the devil does not want people to hear the Gospel. The Gospel message is simply that Jesus Christ died on the cross for your sins; that He died and was buried; and after 3 days rose from the dead. And anyone who calls upon the name of the Lord Jesus Christ will be saved.

There once was a priest who was put into a Communist prison and starting sharing the message of the Lord with his fellow prisoners. One day the captain of the guard found out that the priest was telling others about Jesus Christ. The captain wanted to beat the man. Then for some reason the captain of the guard was called away to his office by his superior officer. The superior officer was angry with the captain of the guard and threw him into prison. Now the captain was in the prison with many of the men he had tortured. The men in the prison attacked the captain and wanted to kill him. But the priest jumped and put his own body in front of the attackers and tried to protect the captain. The captain survived the attack.

Then one of the prisoners asked the priest why he would do such a thing and protect an evil man from getting beaten and killed. The priest said that he always has Jesus in front of him; the priest said that he always feels Jesus Christ is with him; the priest said that Jesus is always by his side so that he never wants to harm anyone but is always ready to help them.

And this is how it is with us as Christians; we are never alone because we know that Jesus Christ is with us and cares for us and always wants to help us. We can cry out to God anytime and from anywhere and about anything so we are never alone. We always have a friend who is willing to hear us and to do something about all the trouble we find ourselves in. The Lord is good; God is great; God is an ever present help in times of trouble.

Here is something in the Bible to give you hope:

“And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, “My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live.” And he went with him.

And a great crowd followed him and thronged about him. And there was a woman who had had a discharge of blood for twelve years, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better but rather grew worse. She had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. For she said, “If I touch even his garments, I will be made well.”

And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, “Who touched my garments?”

And his disciples said to him, “You see the crowd pressing around you, and yet you say, ‘Who touched me?’” And he looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, “Daughter, your faith has made you well; go in peace, and be healed of your disease.”

While he was still speaking, there came from the ruler’s house some who said, “Your daughter is dead. Why trouble the Teacher any further?” But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, “Do not fear, only believe.” And he allowed no one to follow him except Peter and James and John the brother of James.

They came to the house of the ruler of the synagogue, and Jesus saw a commotion, people weeping and wailing loudly. And when he had entered, he said to them, “Why are you making a commotion and weeping? The child is not dead but sleeping.” And they laughed at him. But he put them all outside and took the child’s father and mother and those who were with him and went in where the child was. Taking her by the hand he said to her, “Talitha cumi,” which means, “Little girl, I say to you, arise.”

And immediately the girl got up and began walking (for she was twelve years of age), and they were immediately overcome with amazement. And he strictly charged them that no one should know this, and told them to give her something to eat.” – Mark 5:21-43

 

“Markii Ciise haddana dhanka kale doonnida ugu gudbay ayaa dad faro badan u soo ururay, isaguna badda agteeda ayuu joogay. Waxaa u yimid taliyayaasha sunagogga midkood ee Yayros la odhan jiray, oo markuu arkay, cagihiisa ayuu isku riday, oo aad buu u baryay oo ku yidhi, Gabadhaydii yarayd waa sakaraad. Waan ku baryayaa, kaalay oo gacmahaaga saar inay bogsato oo noolaato. Markaasaa Ciise raacay, dad faro badanna waa la socday, wayna cidhiidhiyeen.

Waxaa jirtay naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay. Silec badanna ayay dhakhtarro badan ka heshay, oo wixii ay lahayd oo dhanna ayay ku bixisay, mana roonaanin laakiinse way ka sii dartay. Markay Ciise warkiisa maqashay ayay dadkii soo dhex martay oo dhabarkiisa timid, markaasay maradiisa taabatay. Waayo, waxay tidhi, Haddaan dharkiisa iska taabto uun, waan bogsanayaa. Kolkiiba bixiddii dhiiggeeda ayaa joogsatay oo waxay jidhkeedii ka garatay inay cudurkii ka bogsatay. Ciise kolkiiba wuxuu iska gartay in xoog ka baxay isagii, oo intuu cidhiidhiga ku soo jeestay ayuu yidhi, Yaa dharkayga taabtay? Xertiisii ayaa ku tidhi, Adigu waad aragtaa dadka badan oo ku cidhiidhinaya. Ma waxaad na leedahay, Yaa i taabtay? Kolkaasuu hareerihiisii ka fiirfiiriyey inuu arko tan waxan samaysay. Naagtiise waa baqday oo gariirtay iyadoo garanaysa wixii loogu sameeyey. Markaasay timid oo hortiisa ku dhacday oo runtii oo dhan u sheegtay. Kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi, Gabadhay, rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey. Nabad ku tag, cudurkaagiina ka bogso.

Goortuu weli hadlayay waxaa gurigii taliyaha sunagogga ka yimid kuwii yidhi, Gabadhaadii waa dhimatay. Maxaad Macallinka u sii dhibaysaa? Mar alla markuu Ciise maqlay hadalka lagu hadlay, wuxuu taliyaha sunagogga ku yidhi, Ha baqin ee iska rumayso. Ninnana uma oggolaanin inuu raaco, Butros, iyo Yacquub, iyo Yooxanaa oo ahaa Yacquub walaalkiis, maahee. Kolkaasuu yimid gurigii taliyaha sunagogga, oo wuxuu arkay buuqa iyo kuwa ooyaya oo aad u barooranaya. Goortuu galay wuxuu ku yidhi, Maxaad sidaas ugu buuqaysaan oo u ooyaysaan? Gabadhu ma dhiman, waase huruddaa. Iyaguse aad bay ugu qosleen, laakiin goortuu kulligood dibadda u saaray, wuxuu waday gabadhii aabbeheed iyo hooyadeed iyo kuwii isaga la jiray, wuxuuna galay meeshii gabadhu jiiftay. Kolkaasuu gabadhii gacanteeda qabtay oo ku yidhi, Talita qumi, taasoo micneheedu yahay, Gabadhay, waxaan ku leeyahay, Kac. Kolkiiba gabadhii waa kacday oo socotay; waxay jirtay laba iyo toban sannadood. Dadkuna aad bay ula wada yaabeen. Aad buu ugu adkeeyey inaan ninna ogaan, wuxuuna u sheegay in cunto la siiyo iyada.”

So my dear brothers and sisters in Christ turn your hearts and your minds and your eyes away from your problems and difficulties and look to Jesus Christ for you help. Jesus Christ is able to help you anywhere, anytime and with any problem or difficulty you may have. May the Lord and God of hope help you – in Jesus name. Amen.

Let us pray.