If you believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Saviour then you have received eternal life and peace with God; if you are looking for a miracle in your life then Jesus is the one who will do it for you; if there is anything that you need then Jesus is the one who will give it to you. Ask and Jesus will give it to; look for it and Jesus will help you find it; knock on the door and Jesus will open it for you.

One woman in the Bible had a daughter who was troubled by an evil spirit. The mother found out where Jesus was staying and went to the house where Jesus was. Here is her story:

“Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre. He didn’t want anyone to know which house he was staying in, but he couldn’t keep it a secret. Right away a woman who had heard about him came and fell at his feet. Her little girl was possessed by an evil spirit, and she begged him to cast out the demon from her daughter.
Since she was a Gentile, born in Syrian Phoenicia, Jesus told her, “First I should feed the children—my own family, the Jews. It isn’t right to take food from the children and throw it to the dogs.”
She replied, “That’s true, Lord, but even the dogs under the table are allowed to eat the scraps from the children’s plates.”
“Good answer!” he said. “Now go home, for the demon has left your daughter.” – Mark 7:24-29

“Meeshaas ayuu ka kacay oo wuxuu tegey soohdimaha Turos iyo Siidoon. Markaasuu guri galay. Ma uu doonaynin in la ogaado, laakiin wuu qarsoomi kari waayay. Kolkaasaa naag gabadheedu jinni wasakh leh qabtay ayaa warkiisa maqashay, oo intay timid ayay lugihiisa isku tuurtay. Naagtii waxay ahayd Gariig, qolo ahaanna Surofoynike. Oo waxay ka bariday inuu jinniga gabadheeda ka saaro. Kolkaasuu ku yidhi, Kolka hore carruurtu ha dheergaan, waayo, ma wanaagsana in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro. Laakiin way u jawaabtay oo ku tidhi, Waa run, Sayidow, laakiin weliba eeyaha miiska hoostiisa ku jiraa waxay cunaan jajabka carruurta ka dhaca. Kolkaasuu iyada ku yidhi, Hadalkaas aawadiis tag; jinnigii ayaa gabadhaada ka baxay.”

This woman did not give up. She found out where Jesus was and she didn’t stop asking Him to heal her daughter and He did heal her daughter. Another woman in the Bible was very sick for a long time: she had a blood disease for 12 years. She spent all her money on the doctors but she only became more ill. She decided that she would go to Jesus; and she believed that if she could touch his clothes then she would be healed. Here is her story:

“A woman in the crowd had suffered for twelve years with constant bleeding, and she could find no cure. Coming up behind Jesus, she touched the fringe of his robe. Immediately, the bleeding stopped.
Who touched me?” Jesus asked.
Everyone denied it, and Peter said, “Master, this whole crowd is pressing up against you.”
But Jesus said, “Someone deliberately touched me, for I felt healing power go out from me.” When the woman realized that she could not stay hidden, she began to tremble and fell to her knees in front of him. The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed. “Daughter,” he said to her, “your faith has made you well. Go in peace.” – Luke 8:43-48

“Naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay, oo wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan dhakhtarro ku bixisay, oo ku bogsan kari weyday, midna xaggiisa, ayaa dhabarkiisa timid oo taabatay maradiisa darafteeda. Kolkiiba bixiddii dhiiggeeda ayaa joogsatay. Markaasaa Ciise yidhi, Yuu yahay kan i taabtay? Markay wada dafireen, Butros iyo kuwa la jiray waxay ku yidhaahdeen, Macallimow, dadkii badnaa ayaa ku jiidhaya oo ku cidhiidhinaya. Laakiin Ciise wuxuu yidhi, Qof baa i taabtay, waayo, waxaan gartay in xoog iga baxay. Naagtii goortay aragtay inaanay qarsoonaan karin ayay timid iyadoo gariiraysa, oo hortiisay isku ridday, oo u caddaysay dadkii oo dhan hortooda waxay u taabatay iyo siday markiiba u bogsatay. Kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi, Gabadhoy, rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey ee nabad ku tag.”

Don’t give up asking God for what you need; don’t stop believing in God for a miracle because God will do a miracle for you if you continue to pray and believe in His goodness.

Sometimes our faith in God grows weak; sometimes we stop believing that God will do a miracle in our lives; sometimes the Lord is the one who help us with our faith because we are weak in our faith.

The Bible says:

“Finally, dear brothers and sisters, we ask you to pray for us. Pray that the Lord’s message will spread rapidly and be honored wherever it goes, just as when it came to you. Pray, too, that we will be rescued from wicked and evil people, for not everyone is a believer. But the Lord is faithful; he will strengthen you and guard you from the evil one.” – 2 Thessalonians 3:1-3

“Ugu dambaysta, walaalayaalow, waxaan idinku leeyahay, Noo soo duceeya in ereyga Rabbigu dhaqso u faafo oo loo ammaano sida dhexdiinna loogu ammaano, oo lanaga badbaadiyo dadka qalloocan oo sharka ah, waayo, rumaysad lama wada laha. Laakiinse Rabbigu waa aamin; wuuna idin xoogayn doonaa, sharkana wuu idinka ilaalin doonaa.”

Even one of Jesus’s followers did not believe that Jesus died and rose from the dead. Jesus was very kind to this follower; the follower’s name was Thomas. Jesus appeared to Thomas to prove to him that He died and rose from the dead; Jesus showed Himself to Thomas so that Thomas would believe that Jesus died and rose again from the dead; Jesus showed Thomas that He rose from dead and was alive again. Jesus did not get angry with Thomas because Thomas was weak in His faith; Jesus made Thomas stronger in his faith by giving Thomas something to see that would make His faith stronger.

Here is what the Bible says about Thomas:

“That Sunday evening the disciples were meeting behind locked doors because they were afraid of the Jewish leaders. Suddenly, Jesus was standing there among them! “Peace be with you,” he said. As he spoke, he showed them the wounds in his hands and his side. They were filled with joy when they saw the Lord! Again he said, “Peace be with you. As the Father has sent me, so I am sending you.” Then he breathed on them and said, “Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone’s sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven.”
One of the twelve disciples, Thomas (nicknamed the Twin), was not with the others when Jesus came. They told him, “We have seen the Lord!”
But he replied, “I won’t believe it unless I see the nail wounds in his hands, put my fingers into them, and place my hand into the wound in his side.”
Eight days later the disciples were together again, and this time Thomas was with them. The doors were locked; but suddenly, as before, Jesus was standing among them. “Peace be with you,” he said. Then he said to Thomas, “Put your finger here, and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don’t be faithless any longer. Believe!”
“My Lord and my God!” Thomas exclaimed.
Then Jesus told him, “You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing me.”
The disciples saw Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this book. But these are written so that you may continue to believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name.” – John 20:19-31

“Haddaba maalintaas markay makhribkii ahayd, ayaantii u horraysay ee toddobaadka, oo ay albaabbadu xidhnaayeen meeshay xertu joogtay cabsida ay Yuhuudda ka cabsadeen aawadeed, ayaa Ciise yimid oo isdhex taagay, oo wuxuu ku yidhi, Nabadi ha idinla jirto. Oo markuu waxaas yidhi, wuxuu iyagii tusay gacmihiisii iyo dhinaciisii. Sidaa daraaddeed xertii waa ku farxeen markay Sayidkii arkeen. Haddaba Ciise ayaa mar kale ku yidhi, Nabadi ha idinla jirto. Sida Aabbuhu ii soo diray ayaan anna idiin dirayaa. Oo markuu waxaas yidhi ayuu ku neefsaday oo ku yidhi, Aqbala Ruuxa Quduuskaa. Nin alla ninkaad dembiyadiisa cafidaan way cafiyan yihiin, nin alla ninkaad dembiyadiisa ku celisaan way ceshan yihiin.
Laakiin Toomas mid laba iyo tobanka ka mid ah oo Didumos la odhan jiray lama joogin markuu Ciise yimid. Haddaba xertii kale ayaa ku tidhi, Waxaannu aragnay Sayidkii. Laakiin wuxuu ku yidhi, Haddaanan gacmihiisa ku arkin calaamadii musmaarrada, oo aanan fartayda gelin nabarkii musmaarrada, oo aanan gacantayda gelin dhinaciisa, rumaysanba maayo.
Oo siddeed maalmood dabadeed xertiisii gudaha ayay mar labaad wada joogeen, oo Toomasna waa la joogay. Markaasaa Ciise yimid, albaabbadii oo xidhan, oo intuu isdhex taagay ayuu ku yidhi, Nabadi ha idinla jirto. Markaasuu Toomas ku yidhi, Fartaada keen oo arag gacmahayga, oo gacantaadana keen oo geli dhinacayga, oo ha rumaysad la’aanin laakiin rumayso. Toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Rabbigay iyo Ilaahayow. Markaasaa Ciise ku yidhi, Waad i aragtay, taas aawadeed ayaad rumaysatay. Waxaa barakaysan kuwa aan i arag ee rumaystay.
Haddaba waxaa Ciise ku sameeyey xertii hortooda calaamooyin kale oo badan oo aan ku qorrayn kitaabkan. Laakiin waxyaalahan waxaa loo qoray inaad rumaysataan inuu Ciise yahay Masiixa, Wiilka Ilaah, iyo inaad nolosha ku lahaataan magiciisa idinkoo rumaysanaya.”

If you believe in God and accept in your heart His way of life then God is on your side; if God is on your side then you do not have to be afraid of anyone or anything; if you believe in God – He will help you with all your problems. Don’t give up on give because God is not going to give up on you.

Let’s pray…