Jesus Christ was able to forgive people and trust his life to God. Even when people came to nail Jesus to the cross, Jesus did not fight back and get offended.

This is what we read in the Bible:

“He was oppressed and treated harshly, yet he never said a word. He was led like a lamb to the slaughter. And as a sheep is silent before the shearers, he did not open his mouth.” – Isaiah 53:7

“Isaga waa la dulmay, waana la dhibay, laakiinse innaba afkiisii ma uu kala qaadin. Isaga sidii wan la qalayo baa loo kexeeyey, oo sidii lax ku aamusan kuwa dhogorta ka xiira hortooda, isagu afkiisa ma uu furin.” – Isaiah 53:7

We as human beings get offended and angry very easily. We do not like when someone says something about us that is not true. We usually respond with anger.

The Bible says:

“Then Pilate had Jesus flogged with a lead-tipped whip. The soldiers wove a crown of thorns and put it on his head, and they put a purple robe on him. “Hail! King of the Jews!” they mocked, as they slapped him across the face.
Pilate went outside again and said to the people, “I am going to bring him out to you now, but understand clearly that I find him not guilty.” Then Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate said, “Look, here is the man!”
When they saw him, the leading priests and Temple guards began shouting, “Crucify him! Crucify him!”
“Take him yourselves and crucify him,” Pilate said. “I find him not guilty.”
The Jewish leaders replied, “By our law he ought to die because he called himself the Son of God.”
When Pilate heard this, he was more frightened than ever. He took Jesus back into the headquarters again and asked him, “Where are you from?” But Jesus gave no answer. “Why don’t you talk to me?” Pilate demanded. “Don’t you realize that I have the power to release you or crucify you?”
Then Jesus said, “You would have no power over me at all unless it were given to you from above. So the one who handed me over to you has the greater sin.”
Then Pilate tried to release him, but the Jewish leaders shouted, “If you release this man, you are no ‘friend of Caesar.’ Anyone who declares himself a king is a rebel against Caesar.”
When they said this, Pilate brought Jesus out to them again. Then Pilate sat down on the judgment seat on the platform that is called the Stone Pavement (in Hebrew, Gabbatha). It was now about noon on the day of preparation for the Passover.
And Pilate said to the people, “Look, here is your king!”
“Away with him,” they yelled. “Away with him! Crucify him!”
“What? Crucify your king?” Pilate asked.
“We have no king but Caesar,” the leading priests shouted back.
Then Pilate turned Jesus over to them to be crucified.” – John 19:1-16

“Markaasaa Bilaatos haddaba Ciise watay oo karbaashay, askartiina taaj ayay qodxan uga taxeen, oo madaxiisay saareen, oo waxay u geliyeen dhar guduudan. Markaasay u yimaadeen oo ku yidhaahdeen, Nabad Boqorka Yuhuuddow, wayna dharbaaxeen. Bilaatos haddana dibadduu u baxay oo ku yidhi iyaga, Eega, isagaan idiin soo bixinayaa inaad ogaataan inaanan eed ku helin. Ciise haddaba ayaa dibadda u soo baxay isagoo sita taajkii qodxanta ahaa iyo dharkii guduudnaa, oo Bilaatos ayaa ku yidhi iyaga, Bal eega ninka. Sidaa daraaddeed markii wadaaddadii sare iyo saraakiishii arkeen, ayay qayliyeen iyagoo leh, Iskutallaabta ku qodob, iskutallaabta ku qodob. Bilaatos ayaa ku yidhi, Idinku wata, oo iskutallaabta ku qodba, waayo, anigu eed kuma aan heline. Yuhuuddii ayaa ugu jawaabtay, Sharci baannu leennahay, sharcigaas xaggiisana waa inuu dhinto, waayo, wuxuu iska dhigay Wiilka Ilaah.

Haddaba Bilaatos markuu hadalkaas maqlay, aad buu u sii baqay, oo haddana wuxuu galay guriga taliyaha oo ku yidhi Ciise, Xaggee baad ka timid? Laakiin Ciise jawaabna uma uu celinin. Sidaa daraaddeed Bilaatos ayaa ku yidhi, Miyaanad ila hadlayn? Miyaanad ogayn inaan leeyahay amar aan kugu sii daayo iyo amar aan iskutallaabta kugu qodbo? Ciise ayaa ugu jawaabay, Amarna iguma aad lahaateen haddaan xagga sare lagaa siin. Sidaa daraaddeed kii ii soo kaa gacangeliyey ayaa kaa dembi weyn.  Taas dabadeed Bilaatos wuxuu doonayay inuu sii daayo, laakiin Yuhuuddii ayaa qaylisay iyagoo leh, Haddaad ninkan sii daysid, Kaysar saaxiibkiis ma ihid. Nin kasta oo boqor iska dhigaba, wuxuu ku caasiyaa Kaysar.  Haddaba Bilaatos markuu hadalladaas maqlay, ayuu Ciise dibadda u soo saaray, oo wuxuu ku fadhiistay kursiga xukumaadda, meesha la yidhaahdo Sallaxa Dhagaxa ah oo af Cibraanigana lagu yidhaahdo Gabbata.

Haddaba waxay ahayd Maalintii Diyaargarayskii Kormaridda, abbaaraha saacaddii lixaad. Oo wuxuu Yuhuudda ku yidhi, Bal eega boqorkiinna. Sidaa daraaddeed waxay ku qayliyeen, Kaxee, kaxee, iskutallaabta ku qodob. Markaasaa Bilaatos wuxuu ku yidhi, Boqorkiinna miyaan iskutallaabta ku qodbaa? Wadaaddadii sare ayaa ugu jawaabay, Boqor ma lihin Kaysar maahee. Markaasuu haddaba u dhiibay in iskutallaabta lagu qodbo.Yooxanaa 19:1-16

People who love Jesus Christ are not offended by the cross. People who love Jesus Christ are happy that Jesus Christ died on the cross because they know that their sins have been forgiven.

But the Bible says that some of the Jewish people were offended and angry when they heard that Jesus Christ died on the cross for their sins.

It says in the Bible:

“So when we preach that Christ was crucified, the Jews are offended” – 1 Corinthians 1:23

“In kastoo ay Yuhuuddu calaamooyin doonaan oo Gariigtuna ay xigmad doonaan, annaguse waxaannu dadka ku wacdinnaa Masiix oo iskutallaabta lagu qodbay, oo u ah xagga Yuhuudda wax lagu turunturoodo,” – 1 Corinthians 1:22-23

In the country of Albania there was a young man whose name was Valerii. He loved Jesus Christ with all his heart and use to tell people about Jesus Christ. But the government of Albania did not accept any religions in the country and therefore said said Valerii had to go to prison. The government of Albania did not want anyone to talk about religion and Valerie was telling people to believe in God and believe in Jesus Christ to forgive their sins. So the government of Albania arrested Valerii.

At the court the judge asked Valerii’s mother to tell his son to stop telling people that Jesus Christ died on the cross for their sins. Valerii’s mother had to think a long time what to say. Then she told the court and her son “Do not stop believing in Jesus Christ and do not stop telling other people that Jesus Christ died on the cross for their sins. This is the way to heaven and to the forgiveness of sins. Stand firm in your faith.”

Why do people get offended when they are told that if they want to have their sins forgiven they need to believe in the Lord Jesus Christ? Some people get offended and angry because they do not think that they need someone else to save them for their sins. Many people believe that they can save themselves from their sins. Many people believe that they can do good works and that these good works will allow them to go into heaven. They think that God will count up their good works and if their good works are more than their bad works God will allow them into heaven.

So when people are told they need a Savior; when people are told that if they want to go to heaven they need to believe in Jesus Christ as their Lord and Savior; some of them get offended and angry. Some people think they can get to heaven without a Savior; they think that they are good enough to go to heaven without Jesus Christ. But we are telling those people who feel in their hearts that they want to be forgiven that they have to believe in Jesus Christ as Lord and Savior to go to heaven.

The Bible says:

 “The message is very close at hand; it is on your lips and in your heart.”

And that message is the very message about faith that we preach: If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. As the Scriptures tell us, “Anyone who trusts in him will never be disgraced.” Jew and Gentile are the same in this respect. They have the same Lord, who gives generously to all who call on him. For “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.” – Romans 10:8-13

 

 “Eraygii waa kuu dhow yahay, waana ku jiraa afkaaga iyo qalbigaaga, waxaa weeyaan erayga rumaysadka oo aannu kugu wacdinno. Maxaa yeelay, haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga, oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa,waayo, qalbiga wax baa laga rumaystaa xagga xaqnimada, afkana wax baa laga qirtaa xagga badbaadinta.Waayo, Qorniinku wuxuu leeyahay, Ku alla kii rumaysta isaga, ceeboobi maayo. Waayo, Yuhuudda iyo Gariigtu waxba kuma kala duwana, waayo, isku Rabbi baa Rabbi u wada ah, waana u taajir in alla intii barida isaga. Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, waa badbaadi doonaa.” – Rooma 10:8-13

May the Lord Jesus Christ be with you and strengthen you and give you peace.