You are not alone: God is always with you. Even though it might feel like you are alone – you are not alone – God is with. God stands beside you all the time; God surrounds you with His love and mercy every day; God hears your prayers and sees what you are going through.

It says in the Bible:

“I have called you back from the ends of the earth,

saying, ‘You are my servant.’

For I have chosen you

and will not throw you away.

Don’t be afraid, for I am with you.

Don’t be discouraged, for I am your God.

I will strengthen you and help you.

I will hold you up with my victorious right hand.

“See, all your angry enemies lie there,

confused and humiliated.

Anyone who opposes you will die

and come to nothing.

You will look in vain

for those who tried to conquer you.

Those who attack you

will come to nothing.

For I hold you by your right hand—

I, the LORD your God.

And I say to you,

‘Don’t be afraid. I am here to help you.” – Isaiah 41:9-13

 

“waxaan idinka soo kaxaystay dhulka darafyadiisa, oo geesihiisa waan idiinka yeedhay, oo waxaan idinku idhi, Waxaad tihiin addoommadayda, waanan idin doortay, idinmana xoorin. Ha cabsanina, waayo, waan idinla jiraa, ha nixina, maxaa yeelay, Ilaahiinna baan ahay, waan idin xoogayn doonaa, waanan idin caawin doonaa, oo waxaan idinku tiirin doonaa midigtayda xaqa ah. Bal eega, kuwa idinku cadhaysan oo dhammu way wada ceeboobi doonaan, wayna sharafjabi doonaan, oo kuwa idinla dirirayaana waxay noqon doonaan sida wax aan jirin, wayna wada halligmi doonaan. Waad doondooni doontaan, mana aad heli doontaan, xataa kuwa idinla diriraya, kuwa idinla dagaallamayaana waxay noqon doonaan sida wax aan jirin oo kale, iyo sida wax baabbah ah. Waayo, anigoo ah Rabbiga Ilaahiinna ah ayaa gacanta midig idinku qaban doona anoo idinku leh, Ha cabsanina, anigaa idin caawin doone.” – Ishacyaah 41:9-13

 

You may feel alone right now; you might be alone right now with no one else around you; but Jesus knows how you feel. Jesus always cares for the person who feels alone; Jesus loves everyone and helps the person who is in trouble and who has a kind heart; Jesus cares about you so you don’t have to feel alone. You are never alone if you believe in God. You always have a friend who is closer to you than anyone else when you believe in God. Jesus can hear the cry of your heart and speak to you in your sorrow and pain. Jesus listens to the tears that you cry and the words that you say when you feel desperate and lonely; Jesus is the only one who died for your sins so that you could have peace and a relationship with God.

There was a lady in the Bible who was married 5 times and then she started to live with another man. No one in the city liked her because she had a very bad reputation; no one likes this woman because she did many bad things and was not faithful to God. So the people of the city didn’t like her and didn’t want to talk to her. But Jesus talked to her; Jesus cared for her; and Jesus told that He was the Savior and the woman believed in Him and her heart and her life were changed forever.

Let us read a little bit of the story about Jesus and this woman who went to the well to get some water:

“Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John— although in fact it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee.

Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob’s well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon.

When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, “Will you give me a drink?” (His disciples had gone into the town to buy food.)

The Samaritan woman said to him, “You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?” (For Jews do not associate with Samaritans.)

Jesus answered her, “If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water.”

“Sir,” the woman said, “you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock?”

Jesus answered, “Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life.”

The woman said to him, “Sir, give me this water so that I won’t get thirsty and have to keep coming here to draw water.”

He told her, “Go, call your husband and come back.”

“I have no husband,” she replied.

Jesus said to her, “You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had five husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true.”

“Sir,” the woman said, “I can see that you are a prophet. Our ancestors worshiped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem.”

“Woman,” Jesus replied, “believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know; we worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and his worshipers must worship in the Spirit and in truth.”

The woman said, “I know that Messiah” (called Christ) “is coming. When he comes, he will explain everything to us.”

Then Jesus declared, “I, the one speaking to you—I am he.” – John 4:1-26

 

“Kolkii Ciise ogaaday inay Farrisiintu maqleen inuu yeelanayay oo baabtiisayay xer ka badan intii Yooxanaa (in kastoo Ciise qudhiisu uusan baabtiisin, laakiin xertiisu way baabtiisayeen), ayuu Yuhuudiya ka tegey, wuxuuna mar kale u kacay Galili. Oo wuxuu lahaa inuu Samaariya dhex maro. Haddaba wuxuu yimid magaalada Samaariya, oo Sukhar la odhan jiray, oo ku dhowayd dalkii Yacquub siiyey wiilkiisii Yuusuf. Waxaana meeshaas jiray ceelkii Yacquub. Haddaba Ciise oo sodcaal ku soo daalay, wuxuu fadhiistay ceelka agtiisa. Saacaddiina waxay ku qiyaasnayd lixda.

Markaasaa waxaa timid naag reer Samaariya ah inay biyo dhaansato. Kolkaasaa Ciise wuxuu ku yidhi iyada, I waraabi. Maxaa yeelay, xertiisii magaaladay ku maqnaayeen inay cunto soo iibsadaan. Naagtii reer Samaariya ahayd waxay haddaba ku tidhi isaga, Sidee baad, adigoo Yuhuudi ah, biyo ii weyddiisanaysaa, anigoo naag reer Samaariya ah? (Waayo, dan iskuma leh Yuhuudda iyo reer Samaariya.) Ciise waa u jawaabay oo ku yidhi iyada, Haddaad garanaysid hadiyaddii Ilaah iyo kuu yahay kan kugu leh, I waraabi, adigu waad weyddiisan lahayd isaga, oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool. Naagtii waxay ku tidhi, Sayidow, waxaad biyo ku dhaansato ma haysatid, ceelkuna wuu dheer yahay. Haddaba xaggee baad ka helaysaa biyaha nool? Miyaad ka weyn tahay awowahayagii Yacquub oo ceelka na siiyey oo isaga qudhiisu ka cabbay iyo wiilashiisii iyo xoolihiisuba? Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada, Kii kasta oo biyahan ka cabbaa, mar kale wuu harraadi doonaa, laakiin ku alla kii ka cabba biyahaan siin doono, weligiis ma harraadi doono, laakiin biyahaan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeed ah. Naagtii waxay ku tidhi, Sayidow, biyahan i sii inaanan haddana harraadin oo aanan halkan iman inaan ka dhaansado. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Tag oo ninkaagii u soo yeedh, oo halkan kaalay. Naagtii ayaa u jawaabtay oo ku tidhi, Nin ma lihi. Ciise wuxuu ku yidhi, Run baad ku hadashay, Nin ma lihi. Waayo, shan nin baad lahayd, kan aad haddeer haysatidna ninkaagii ma aha. Taas run baad ku sheegtay. Naagtii waxay ku tidhi, Sayidow, waan gartay inaad nebi tahay. Awowayaashayo buurtan ayay ku caabudi jireen, idinkuse waxaad tidhaahdaan, Yeruusaalem waa meeshii la leeyahay in lagu caabudo. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Naag yahay, i rumee, saacaddu waa imanaysaa markii aydnaan Aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama Yeruusaalem midnaba. Idinku waxaad caabuddaan waxaydnaan oqoon, annaguse waxaannu caabudnaa waxaannu naqaan, waayo, badbaadintu waxay ka timaadaa

Yuhuudda. Laakiin saacaddii baa imanaysa, waana joogtaa imminkada, markii caabudayaasha runta ihi ay Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta, waayo, Aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale. Ilaah waa Ruux, kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta. Naagtii waxay ku tidhi, Waa ogahay Masiixu inuu imanayo (kan Kiristoos la yidhaahdo); oo markuu yimaado, wax walba ayuu noo sheegi doonaa. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Anigoo kula hadlaya ayaa ah isaga.” – Yooxanaa 4:1-26

When you are in your darkest moments Jesus is surrounding you with His love and care for you; when you think that the worst is going to happen to you; Jesus Christ is there with you. Call out to Jesus and ask Him to help you. Open your heart to Jesus Christ and ask Him to come into your heart and to help you with all your problems and fears. Jesus Christ is the good shepherd and the good shepherd cares for the sheep. Jesus Christ is the good shepherd and the good shepherd guides and leads his sheep to safety; Jesus Christ is the good shepherd who lay down His life for the sheep and gave them eternal life.

Let’s pray…