If you accept Jesus Christ as your Lord and Savior you will become a Christian. Jesus will fill you with His Holy Spirit and you will become BORN AGAIN. To be born again means that have received the Holy Spirit. Many people do not understand what it means to be born again. Many people do not understand that people can have God’s Spirit living within them. Some of the religious teachers who lived at the same time as Jesus; did not understand what Jesus was talking about when He talked about the Holy Spirit.

One teacher – whose name was Nicodemus – came to Jesus Christ secretly at night to ask Him some questions about salvation and Jesus told Nicodemus about the Holy Spirit.

Here is what Jesus taught Nicodemus about the Holy Spirit:

“After dark one evening, he came to speak with Jesus. “Rabbi,” he said, “we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you.”

Jesus replied, “I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the Kingdom of God.”

“What do you mean?” exclaimed Nicodemus. “How can an old man go back into his mother’s womb and be born again?”

Jesus replied, “I assure you, no one can enter the Kingdom of God without being born of water and the Spirit. Humans can reproduce only human life, but the Holy Spirit gives birth to spiritual life. So don’t be surprised when I say, ‘You must be born again.’ The wind blows wherever it wants. Just as you can hear the wind but can’t tell where it comes from or where it is going, so you can’t explain how people are born of the Spirit.” – John 3:2-8

 

“Isagu habeenkuu u yimid Ciise, wuxuuna ku yidhi, Macallimow, waannu og nahay inaad tahay macallin ka yimid Ilaah, waayo, ninna ma samayn karo calaamooyinkan aad samayso haddaan Ilaah la jirin. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Runtii, runtii waxaan kugu leeyahay, Qof haddaanu mar kale dhalan, boqortooyadii Ilaah arki kari maayo. Nikodemos wuxuu ku yidhi, Sidee baa nin mar kale u dhalan karaa isagoo duq ah? Miyuu mar kale uurkii hooyadiis geli karaa oo ka dhalan karaa? Ciise baa ugu jawaabay, Runtii, runtii, waxaan kugu leeyahay, Qof haddaanu ka dhalan biyo iyo Ruuxa, boqortooyadii Ilaah geli kari maayo. Waxa jidhka ka dhashaa waa jidh, waxa Ruuxa ka dhashaana waa ruux. Ha la yaabin haddaan ku leeyahay, Waa inaad mar kale dhalataan. Dabayshu way u dhacdaa meeshay doonto, waxaadna maqashaa xiinkeeda, laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u kacdo; waa sidaas oo kale qof kasta oo Ruuxa ka dhasha.” – Yooxanaa 3:2-8

Everyone who is a Christian has received the Holy Spirit. There is only one Holy Spirit and yet everyone who believes in Jesus Christ as Lord Savior receives the Holy Spirit. This makes all people who believe in Jesus Christ brothers and sisters to each other. It doesn’t matter what country you were born in; in doesn’t matter what nationality you are; it doesn’t matter what religion you used to be in or what religion your parents used to be in; if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior have been filled with the Holy Spirit of God and every other Christian in the world is either you brother or sister.

This is what Jesus said about your spiritual family when you become a Christian:

“Jesus replied, “and I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property, for my sake and for the Good News, will receive now in return a hundred times as many houses, brothers, sisters, mothers, children, and property—along with persecution. And in the world to come that person will have eternal life.” – Mark 10:29-30

 

“Ciise wuxuu ku yidhi, Runtii waxaan idinku leeyahay, Ma jiro nin aawaday iyo injiilka aawadiis uga tegey guri, ama walaalo, ama hooyo, ama aabbe, ama carruur, ama beero,  oo aan haatan oo la joogo helayn boqol laab guryo ah, iyo walaalo, iyo hooyooyin, iyo carruur, iyo beero, wuxuuna la heli doonaa silec, wakhtiga imanayana nolosha weligeed ah.” – Markos 10:29-3

Christians around the world are all brothers and sisters with the same Father – God. God is the Father of all Christians because every Christian has been filled with and has received the Holy Spirit of God. Christians cannot live the Christian life alone because God works through His people. So Christians need to meet with other Christians and have Christians as their friends; Christians need to go to church so they can learn about the Bible and grow in their faith about God; Christians need to pray and read the Bible because being a Christian means that you have a relationship with God. And having a relationship and friendship with someone means that you talk to them and spend time with them. So as Christians we need to spend time with God in prayer and reading the Bible; and we also need to spend time with our Christian brothers and sisters so that we can be a blessing to each other.  

As Christians we need each other. Sometimes God uses children to help us and to encourage us. Once there was a mother who was sent to a prison because she believed in Jesus Christ as her Lord and Savior. While she was in prison the mother would receive letters from her child. One day the mother received a letter that went like this: “Mother. I know that you are in prison because you love the Lord Jesus Christ. I want you to know that you should not be sad because we are separated for a short time. God will soon bring us back together. I am doing my home work  and when you get out we will have a great feast together.” This child encouraged her mom greatly and the mother was lifted up in her spirits.

“The human body has many parts, but the many parts make up one whole body. So it is with the body of Christ. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit.

Yes, the body has many different parts, not just one part. If the foot says, “I am not a part of the body because I am not a hand,” that does not make it any less a part of the body. And if the ear says, “I am not part of the body because I am not an eye,” would that make it any less a part of the body? If the whole body were an eye, how would you hear? Or if your whole body were an ear, how would you smell anything?

But our bodies have many parts, and God has put each part just where he wants it. How strange a body would be if it had only one part! Yes, there are many parts, but only one body. The eye can never say to the hand, “I don’t need you.” The head can’t say to the feet, “I don’t need you.”

In fact, some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary. And the parts we regard as less honorable are those we clothe with the greatest care. So we carefully protect those parts that should not be seen, while the more honorable parts do not require this special care. So God has put the body together such that extra honor and care are given to those parts that have less dignity. This makes for harmony among the members, so that all the members care for each other. If one part suffers, all the parts suffer with it, and if one part is honored, all the parts are glad”. – 1 Corinthians 12:12-26

 

“Haddaba sida jidhku mid keliya u yahay, oo uu xubno badan u leeyahay, oo xubnaha oo dhan ee jidhka ay jidh keliya u yihiin, in kastoo ay badan yihiin, Masiixuna waa sidaas oo kale.  Waayo, Ruux qudha ayaa dhammaanteen jidh qudha inagu baabtiisay, haddaynu nahay Yuhuud ama Gariig, ama addoommo ama kuwa xor ah, oo waxaa laynaga waraabiyey Ruux qudha.

Waayo, jidhku xubin qudha ma aha ee waa xubno badan. Hadday cagtu tidhaahdo, Anigu gacan ma ihi, taas aawadeed jidhka ka mid ma ihi, taasu sabab u noqon mayso inaanay jidhka ka mid ahayn. Hadday dhegtu tidhaahdo, Anigu isha ma ihi, taas aawadeed jidhka ka mid ma ihi, taasu sabab u noqon mayso inaanay jidhka ka mid ahayn. Haddii jidhka oo dhammu il wada ahaan lahaa, meeye dhegihii wax lagu maqli lahaana? Hadduu dhammaan dhego wada ahaan lahaa, meeh sankii wax lagu urin lahaana? Haatanse Ilaah baa siduu doonayay xubnaha middood kastaba jidhka ugu hagaajiyey.  Hadday dhammaan ahaan lahaayeen xubin qudha, meeh jidhkii?

Haatanse waa xubno badan laakiin waa jidh qudha.

Ishu gacanta kuma odhan karto, Kuuma baahni; madaxuna cagaha kuma odhan karo, Idiinma baahni. Xataa xubnaha jidhka oo loo maleeyo inay u itaal yar yihiin, iyaga qudhooda waa loo baahan yahay, oo kuwa jidhka oo aynu u malayno inay u maamuus yar yihiin, kuwaas ayaynu ka sii maamuusnaa kuwa kale, oo xubnaheenna cawrada ah baa ka xurmo badan kuwa kale. Xubnaheenna aan cawrada ahaynse waxba uma baahna. Laakiin Ilaah baa jidhka isku hagaajiyey isagoo tan ugu daran maamuus badan siinaya, inaan jidhku qaybsanaan, laakiin in xubiniba xubinta kale u welwesho. Haddii xubin qudha xanuunsato, xubnaha oo dhammu way la xanuunsadaan. Haddii xubin la maamuuso, xubnaha oo dhammu way la farxaan.” – 1 Korintos 12:12-26

You have a part to play in God’s Kingdom. If you are a Christian you have a part to play and a job to do for the Lord Jesus Christ. Even if you give a cup of water to someone who is thirsty you are serving the Lord. You are special to God; you are needed by God to show His love to others here on earth; you are a child of God and you are light for Jesus Christ: so let you light shine.