My peace I give you

The Lord Jesus Christ is good. He provided those of us who believe in Him with forgiveness of our sins; eternal life; joy and peace. And the peace that Jesus gave us can be found nowhere else. Jesus is the only one who can forgive people’s sins and give them eternal life; without the forgiveness of sins there is no eternal life. We as human beings can only go to heaven if we have our sins forgiven; not because we have earned our way into heaven. People go to heaven because they have had their sins forgiven. And our sins have been forgiven because of the blood of Jesus Christ.

Jesus said in the Bible:

“I am leaving you with a gift—peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don’t be troubled or afraid. Remember what I told you: I am going away, but I will come back to you again. If you really loved me, you would be happy that I am going to the Father, who is greater than I am. I have told you these things before they happen so that when they do happen, you will believe.” – John 14:27-29

“Nabad baan idiinka tegayaa, nabaddaydana waan idin siinayaa, sida dunidu u siiso anigu idiin siin maayo. Qalbigiinnu yuusan murugoon, yuusanna biqin. Waad maqasheen inaan idinku idhi, Waan tegayaa, waanan idiin imanayaa. Haddaad i jeclaateen, waad farxi lahaydeen, waayo, Aabbahaan u tegayaa, maxaa yeelay, Aabbuhu waa iga weyn yahay. Haatan waxaan idiinku sheegay intaanay dhicin, in markay dhacaan aad rumaysataan.”

Whenever we are in trouble or when a difficulty arises, or when we know something difficult is going to happen; we can find our peace in God.

The Bible says: Trust in the Lord with all your heart;

    do not depend on your own understanding.

Seek his will in all you do,

    and he will show you which path to take.” – Proverbs 3:5-6

“Qalbigaaga dhammaantii Rabbiga ku aamin,

Oo waxgarashadaadana ha isku hallayn.

Jidadkaaga oo dhan isaga ku qiro,

Oo isna waddooyinkaaguu toosin doonaa.”

Sometimes we can be facing things that are going to happen which make us afraid; but at those times we need to pray and trust in the Lord to help us. And He will help us. He will never forsake us and never leave us. Jesus wants to help us in our difficulties but only if we want Him to. Jesus doesn’t force Himself upon us like an unwanted guest; Jesus knocks at the door and waits for us to open it for Him. He is good. Jesus is good. He cares for us and love us very much.

When Jesus was alive He went through a country called Samaria. When He was in that country He went to a well to get a drink of water. There was a woman at the well who had many husbands and was now living with a man who was not her husband. Jesus spoke to her very kindly and told her that He was the Messiah; at first she didn’t believe Him or understand what He was saying; but soon she understood and believed that Jesus was the Saviour sent by God to save people from their sins and to give them peace with God.

Let us read the story of the woman at the well as it is written in the Bible:

“He had to go through Samaria on the way. Eventually he came to the Samaritan village of Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. Jacob’s well was there; and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. Soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, “Please give me a drink.” He was alone at the time because his disciples had gone into the village to buy some food.

The woman was surprised, for Jews refuse to have anything to do with Samaritans. She said to Jesus, “You are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?”

Jesus replied, “If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me, and I would give you living water.”

“But sir, you don’t have a rope or a bucket,” she said, “and this well is very deep. Where would you get this living water? And besides, do you think you’re greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed?”

Jesus replied, “Anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life.”

“Please, sir,” the woman said, “give me this water! Then I’ll never be thirsty again, and I won’t have to come here to get water.”

“Go and get your husband,” Jesus told her.

“I don’t have a husband,” the woman replied.

Jesus said, “You’re right! You don’t have a husband— for you have had five husbands, and you aren’t even married to the man you’re living with now. You certainly spoke the truth!”

“Sir,” the woman said, “you must be a prophet. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim, where our ancestors worshiped?”

Jesus replied, “Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him, for salvation comes through the Jews. But the time is coming—indeed it’s here now—when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. For God is Spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth.”

The woman said, “I know the Messiah is coming—the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us.”

Then Jesus told her, “I am the Messiah!” – John 4:4-26

“Oo wuxuu lahaa inuu Samaariya dhex maro. Haddaba wuxuu yimid magaalada Samaariya, oo Sukhar la odhan jiray, oo ku dhowayd dalkii Yacquub siiyey wiilkiisii Yuusuf. Waxaana meeshaas jiray ceelkii Yacquub. Haddaba Ciise oo sodcaal ku soo daalay, wuxuu fadhiistay ceelka agtiisa. Saacaddiina waxay ku qiyaasnayd lixda.

Markaasaa waxaa timid naag reer Samaariya ah inay biyo dhaansato. Kolkaasaa Ciise wuxuu ku yidhi iyada, I waraabi. Maxaa yeelay, xertiisii magaaladay ku maqnaayeen inay cunto soo iibsadaan. Naagtii reer Samaariya ahayd waxay haddaba ku tidhi isaga, Sidee baad, adigoo Yuhuudi ah, biyo ii weyddiisanaysaa, anigoo naag reer Samaariya ah? (Waayo, dan iskuma leh Yuhuudda iyo reer Samaariya.) Ciise waa u jawaabay oo ku yidhi iyada, Haddaad garanaysid hadiyaddii Ilaah iyo kuu yahay kan kugu leh, I waraabi, adigu waad weyddiisan lahayd isaga, oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool. Naagtii waxay ku tidhi, Sayidow, waxaad biyo ku dhaansato ma haysatid, ceelkuna wuu dheer yahay. Haddaba xaggee baad ka helaysaa biyaha nool? Miyaad ka weyn tahay awowahayagii Yacquub oo ceelka na siiyey oo isaga qudhiisu ka cabbay iyo wiilashiisii iyo xoolihiisuba? Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada, Kii kasta oo biyahan ka cabbaa, mar kale wuu harraadi doonaa, laakiin ku alla kii ka cabba biyahaan siin doono, weligiis ma harraadi doono, laakiin biyahaan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeed ah. Naagtii waxay ku tidhi, Sayidow, biyahan i sii inaanan haddana harraadin oo aanan halkan iman inaan ka dhaansado. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Tag oo ninkaagii u soo yeedh, oo halkan kaalay. Naagtii ayaa u jawaabtay oo ku tidhi, Nin ma lihi. Ciise wuxuu ku yidhi, Run baad ku hadashay, Nin ma lihi. Waayo, shan nin baad lahayd, kan aad haddeer haysatidna ninkaagii ma aha. Taas run baad ku sheegtay. Naagtii waxay ku tidhi, Sayidow, waan gartay inaad nebi tahay. Awowayaashayo buurtan ayay ku caabudi jireen, idinkuse waxaad tidhaahdaan, Yeruusaalem waa meeshii la leeyahay in lagu caabudo. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Naag yahay, i rumee, saacaddu waa imanaysaa markii aydnaan Aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama Yeruusaalem midnaba. Idinku waxaad caabuddaan waxaydnaan oqoon, annaguse waxaannu caabudnaa waxaannu naqaan, waayo, badbaadintu waxay ka timaadaa Yuhuudda. Laakiin saacaddii baa imanaysa, waana joogtaa imminkada, markii caabudayaasha runta ihi ay Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta, waayo, Aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale. Ilaah waa Ruux, kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta. Naagtii waxay ku tidhi, Waa ogahay Masiixu inuu imanayo (kan Kiristoos la yidhaahdo); oo markuu yimaado, wax walba ayuu noo sheegi doonaa. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Anigoo kula hadlaya ayaa ah isaga.”

Sometimes Christians do the most amazing things because they know they are going to heaven; and because they have this kind of peace in their lives, they are not afraid to die.

One day many years ago in the country called the Netherlands, there was a man who was put in prison because he believed in Jesus Christ as Lord and Saviour. He was able to escape the prison through a small window but he had to walk over a lake that was frozen. So the prisoner walked slowly over the frozen lake and was making his way to freedom. But then the prison guard came out of the window to follow the escaped prisoner but the guard fell through the ice into the cold water. The prisoner returned and saved the man from drowning; but the guard put the prisoner back into prison. Then they burned the prisoner because of his faith in Jesus Christ.

Do not be afraid of what you are about to face. We all have things in our lives that make us afraid. But if we remember to trust in the Lord and believe the God is going to help us with the things that we are about to face; then we will have peace and will be able to face the things that are coming our way.

The Bible says: And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.” – Philippians 4:7

“Oo nabadda Ilaah oo waxgarasho kasta ka sarraysa ayaa waxay qalbiyadiinna iyo fikirradiinna ku dhawri doontaa Ciise Masiix.”

So if you are looking for peace in your souls because you want to go to heaven but you do not know how to get there; then you can put your faith in Jesus Christ and He will give you peace for your souls. If you are facing difficulties and problems and there is something coming your way that is making you afraid, then you can trust in the Lord and the Lord will give you peace. If you are in trouble and are afraid then God will give you peace.

“I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit.” – Romans 15:13

“Ilaaha rajadu ha idinka buuxiyo farxad iyo nabad oo dhan, idinkoo rumaysan, si rajadiinnu ugu badato xoogga Ruuxa Quduuskaa.”

Let us pray….

© Somali Christian Ministries, 2018
Top