Life is full of troubles. We can face hunger, wars, losing our homes, and death. Life can be filled with very much sadness and sorrow. But we don’t have to stay in our sorrow. God helps us when we cry out to Him: God helps us when we call out to Him.

Jesus said:

 Waxyaalahaas waxaan idiinkula hadlay inaad nabad igu haysataan. Dunida ayaad dhib kala kulantaan, laakiinse kalsoonaada, anaa ka adkaaday dunidaye.”- Yooxanaa 16:33

The people of Israel were slaves in Egypt for over 400 years. Then one day God forced the Egyptians to let the Israelites leave Egypt. The Israelites left Egypt for the promised land. But on the way to the promised land the Israelites faced many, many problems.

One day the Israelites were walking through the desert to the promised land and they came to the Red Sea. The Egyptian army was chasing them from behind and the Red Sea was in front of them. The Israelites were trapped – they had nowhere to go. The Israelites looked to their problems but Moses looked to God.

Let us listen to the story of the Moses and the Israelites trapped at the Red Sea:

 Oo waxaa loo sheegay boqorkii Masar inay dadkii carareen; markaasaa Fircoon iyo addoommadiisii qalbigoodii wuxuu u rogmaday xaggii dadka, oo waxay yidhaahdeen, Waxan aynu samaynay waa maxay, oo maxaynu reer binu Israa’iil uga sii daynay adeegiddii ay inoo adeegi jireen? Markaasuu wuxuu diyaarsaday gaadhifaraskiisii, oo wuxuu watay dadkiisii; Oo wuxuu kaxaystay lix boqol oo gaadhifaras ah oo la doortay, iyo gaadhifardoodkii Masar oo dhan, iyo saraakiil u sarraysa kulligood. Markaasaa Rabbigu qallafiyey qalbigii boqorkii Masar oo Fircoon ahaa; kolkaasuu wuxuu raacdaystay reer binu Israa’iil; waayo, reer binu Israa’iil waxay ku bexeen gacan sarraysa. Markaasaa Masriyiintii iyagii raacdaysteen. Kulli Fircoon fardihiisii iyo gaadhifardoodkiisii oo dhan, iyo fardooleydiisii, iyo ciidankiisii ayaa raacdeeyey, oo waxay gaadheen iyagoo deggan meel badda u dhow, oo Fiihaahiirod dhinaceeda ah, kana horraysa Bacal Sefoon. Oo markii Fircoon soo dhowaaday, ayaa reer binu Israa’iil indhaha kor u taageen, oo waxay arkeen Masriyiintii oo soo daba socota; markaasay aad iyo aad u cabsadeen, oo reer binu Israa’iil ayaa Rabbiga u qayshaday. Oo waxay Muuse ku yidhaahdeen, War ma xabaalaan jirin Masar, oo sidaa aawadeed aad noogu soo kaxaysay cidlada inaannu ku dhimanno? Maxaad sidan noogu gashay oo aad Masar nooga soo saartay? Sow erayganu ma aha kii aannu kugula hadalnay Masar dhexdeeda, annagoo ku leh, Iska kaaya daa, aannu Masriyiinta u addeegnee? Waayo, waxaa noo wanaagsanaan lahayd inaannu Masriyiinta u adeegno, intii aannu cidlada ku dhiman lahayn. Markaasaa Muuse wuxuu dadkii ku yidhi, War ha cabsanina, oo iska taagnaada, oo bal arka badbaadada uu Rabbigu maanta idiin samayn doono; waayo, Masriyiinta aad maanta aragteen, weligiin mar dambe ma arki doontaan. Oo Rabbigu aawadiin buu u diriri doonaa, oo idinku waa inaad iska aamusnaataan.” – Baxniintii 14:5-14

It says in the story that “As Pharaoh approached, the people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them.” The people were looking at their problems and they panicked: the people were not looking to God.

They saw the Egyptian army coming to attack them. They saw the Red Sea in front of them – and they saw no escape.

God is our escape. Sometimes we look at the problems in our lives but we forget to look at the solution. We look at sickness, hunger, lack of money, enemies, whatever our problems might be – and we forget to look at our solution – GOD.

What did Moses tell the frightened Israelites? “The Lord himself will fight for you. Just stay calm.” In Somali Moses said: “Oo Rabbigu aawadiin buu u diriri doonaa, oo idinku waa inaad iska aamusnaataan.”

My dear fellow Somalis. I Nelson – your brother in Christ – have seen many, many troubles in my life. I have seen people killed just like many of you have. I have faced poverty and hunger and fear. I have faced hopelessness and despair. But the Lord Jesus Christ has been the one who has saved me out of all my troubles and difficulties and challenges. Without Him – without Jesus Christ in my life – I would be dead. I would be hopelessly lost.

Even today I face many trials and difficulties. But my love for you my dear Somali brothers and sisters in Christ forces me to tell you the good news about God and our Savior Jesus Christ.

Jesus Christ is our rock. He is the one who can save you and help you in any difficulty you are in. You need to look to God and not to your problems. You need to seek God and ask Him to help you in all your troubles and trials.

When the Israelites were thirsty in the desert Moses cried out to God and God provided them with water in the desert. The people were thirsty, desperate and they complained to Moses, and Moses cried out to God and God gave them water.

“oo dadkuna ma ay haysan biyo ay cabbaan. Sidaas daraaddeed dadkii waxay la dirireen Muuse, oo waxay ku yidhaahdeen, War biyo aannu cabno na sii. Kolkaasaa Muuse wuxuu iyagii ku yidhi, Bal maxaad aniga iila diriraysaan? Oo maxaad Rabbiga u jirrabaysaan? Markaasay dadkii meeshaas biyo ugu harraadeen; kolkaasaa dadkii intay Muuse u gunuuseen ayay waxay ku yidhaahdeen, War maxaad Masar nooga soo kaxaysay? Ma inaad annaga iyo carruurtayada, iyo xoolahayaga harraad noogu disha baa? Kolkaasaa Muuse Rabbiga u qayshaday oo ku yidhi, Bal maxaan dadkan ku sameeyaa? – Baxniintii 17:1-4

That’s right. Moses cried out to God and the people received their water. Brother and sisters – cry out to God with your whole heart. Ask Him to help you in your difficulties.

Stop looking at the problem and start looking at the answer – the Lord Jesus Christ.

Let us pray……

© Somali Christian Ministries, 2018
Top