How did Mary get pregnant with Jesus?

Many people do not understand how Mary the mother of Jesus became pregnant. The Bible says that Mary became pregnant while she was a virgin. Mary did not have sex with anyone before she was married. She got pregnant in a miraculous way.

This is how Mary got pregnant with the baby boy Jesus:

“Bishii lixaad Ilaah baa malaa’ig Jibriil u soo diray magaalada Galili oo Naasared la odhan jiray ilaa gabadh bikrad ah oo u doonanayd nin la odhan jiray Yuusuf oo dhashii Daa’uud ahaa; gabadhana waxaa la odhan jiray Maryan. Malaa’igtii baa u soo gashay, oo waxay ku tidhi, Nabad, adigoo nimcaysan, Rabbiga ayaa kula jira. Markaasay hadalkii ka naxday, oo waxay isku tidhi, Maxay tahay salaantan? Malaa’igtii baa ku tidhi, Ha baqin, Maryamay, waayo, nimco ayaad Ilaah ka heshay. Bal eeg, waad uuraysan doontaa, oo wiil baad umuli doontaa, magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise.Nin weyn buu ahaan doonaa, waxaana loogu yeedhi doonaa Wiilka Kan ugu sarreeya, Rabbiga Ilaaha ahuna wuxuu siin doonaa carshigii awowgiis Daa’uud. Weligiiba wuxuu boqor u ahaan doonaa dadkii Yacquub, boqornimadiisuna ma idlaan doonto. Kolkaasaa Maryan waxay malaa’igtii ku tidhi, Sidee baa waxanu ku noqon doonaan? Anigu ninna garan maayo. Malaa’igtii waa u jawaabtay oo ku tidhi, Ruuxa Quduuska ah ayaa kugu soo degi doona…” – Luukos 1:26-35

Who is the Holy Spirit?

The Holy Spirit is not the angel Gabriel and the angel Gabriel is not God. The angel Gabriel is an angel. But God is God.

God is the Holy Spirit and the Holy Spirit is God. But the angel Gabriel is an angel and was sent by God to give Mary a message. And that message was the God the Holy Spirit would make Mary pregnant with a baby boy and that boy’s name would be Jeuss.

Who was Jesus?

Jesus has many names. The birth of Jesus was a miracle because Mary is the only woman to ever become pregnant without a man. She became pregnant by the power of God’s Holy Spirit.

So the child inside of Mary was from God. The baby inside of Mary was the Word of God.

Let us read about his miraculous baby who was born to the virgin named Mary:

“Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ereyguna wuxuu ahaa Ilaah. Isagu Ilaah buu la jiray bilowgii. Wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la’aantiis. Isaga waxaa ku jirtay nolol, noloshuna waxay ahayd nuurka dadka. Nuurkuna wuxuu ka ifayaa gudcurka, gudcurkuna kama badin.

Waxaa jiray nin xagga Ilaah laga soo diray, magiciisuna wuxuu ahaa Yooxanaa. Isagu wuxuu u yimid markhaati furid, inuu u marag furo nuurka, inay dhammaan xaggiisa ka wada rumaystaan. Isagu nuurka ma uu ahayn, laakiin wuxuu u yimid inuu nuurka u marag furo. Kaasu wuxuu ahaa nuurka runta ah oo iftiimiya nin walba oo dunida yimaada.

Wuxuu ku jiray dunida, dunidana waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo duniduna ma ay garanayn isaga.Wuxuu u yimid kuwiisii, kuwiisiina ma ay aqbalin isaga. Laakiin in alla intii aqbashay, wuxuu siiyey amar ay carruurtii Ilaah ku noqdaan, kuwaasu waa kuwii magiciisa rumaystay, oo aan ka dhalan dhiigga, ama doonistii jidhka, ama dad doonistiis, laakiin waxay ka dhasheen Ilaah. Ereyguna jidh buu noqday….” – Yooxanaa 1:1-14

Mary was a vessel used by God

“Haddaba kuma jiraan guri weyn weelal dahab iyo lacag keliya ahi, laakiinse waxaa kaloo yaal kuwo qoryo iyo dhoobo ah; oo qaarkoodna wax sharaf leh ayay taraan, qaarna wax aan sharaf lahayn.  Sidaas daraaddeed haddii nin iska daahirsho kuwan, kaasu wuxuu ahaan doonaa weel sharaf leh, oo quduus laga dhigay, oo sayidka wax u tara, oo shuqul kasta oo wanaagsan loo diyaariyey.” – 2 Timoteyos 2:20-21

Angels help us today

Here is a story about a man named Vania who loved Jesus Christ and spoke about him to everyone. Vania was 21 years old and lived in a country that did not permit people to talk about Jesus Christ publicly. If they did they would be thrown into prison and tortured and some of them would be killed.

The government told Vania to stop preaching to everyone about Jesus Christ. Vania asked them that if they told a bird to stop singing, would it listen? So Vania continued to tell others about Jesus Christ and was put into prison where he was tortured very badly.

Vania was able to write a letter to his mother. He told her that they would not see each other again on this earth but would see each other in heaven. He told his mother that God sent an angel to show him a little bit of heaven and that heaven was truly a wonderful place.

Vania told his mother that an angel was sometimes with him when he was being tortured.

Sometimes we human beings look upon others and think that they are evil. Some people look at Christians and think they are evil because they worship Jesus Christ.

Remember what the angel Gabriel said to Mary:

“The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you.” – Luke 1:26-35

The angel Gabriel told Mary that God was going to give her a son and that son would come from God and be called the Holy One. Believe in the Lord Jesus Christ and you too will be saved.

Prayer

Lord Jesus Christ. We thank you that you were willing to die on the cross for our sins and that if we put our faith in you then you will wash away our sins with your blood and give us eternal life. Some of us have had dreams and visions about you and are scared to put our faith in you. Please strengthen and help us to believe in you.

© Somali Christian Ministries, 2018
Top