“Kolkii Ciise ogaaday inay Farrisiintu maqleen inuu yeelanayay oo baabtiisayay xer ka badan intii Yooxanaa (in kastoo Ciise qudhiisu uusan baabtiisin, laakiin xertiisu way baabtiisayeen), ayuu Yuhuudiya ka tegey, wuxuuna mar kale u kacay Galili. Oo wuxuu lahaa inuu Samaariya dhex maro.Haddaba wuxuu yimid magaalada Samaariya, oo Sukhar la odhan jiray, oo ku dhowayd dalkii Yacquub siiyey wiilkiisii Yuusuf. Waxaana meeshaas jiray ceelkii Yacquub. Haddaba Ciise oo sodcaal ku soo daalay, wuxuu fadhiistay ceelka agtiisa. Saacaddiina waxay ku qiyaasnayd lixda.

Markaasaa waxaa timid naag reer Samaariya ah inay biyo dhaansato. Kolkaasaa Ciise wuxuu ku yidhi iyada, I waraabi. Maxaa yeelay, xertiisii magaaladay ku maqnaayeen inay cunto soo iibsadaan. Naagtii reer Samaariya ahayd waxay haddaba ku tidhi isaga, Sidee baad, adigoo Yuhuudi ah, biyo ii weyddiisanaysaa, anigoo naag reer Samaariya ah? (Waayo, dan iskuma leh Yuhuudda iyo reer Samaariya.) Ciise waa u jawaabay oo ku yidhi iyada, Haddaad garanaysid hadiyaddii Ilaah iyo kuu yahay kan kugu leh, I waraabi, adigu waad weyddiisan lahayd isaga, oo wuxuu ku siin lahaa biyaha nool. Naagtii waxay ku tidhi, Sayidow, waxaad biyo ku dhaansato ma haysatid, ceelkuna wuu dheer yahay. Haddaba xaggee baad ka helaysaa biyaha nool? Miyaad ka weyn tahay awowahayagii Yacquub oo ceelka na siiyey oo isaga qudhiisu ka cabbay iyo wiilashiisii iyo xoolihiisuba? Ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi iyada, Kii kasta oo biyahan ka cabbaa, mar kale wuu harraadi doonaa, laakiin ku alla kii ka cabba biyahaan siin doono, weligiis ma harraadi doono, laakiin biyahaan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeed ah. Naagtii waxay ku tidhi, Sayidow, biyahan i sii inaanan haddana harraadin oo aanan halkan iman inaan ka dhaansado.Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Tag oo ninkaagii u soo yeedh, oo halkan kaalay. Naagtii ayaa u jawaabtay oo ku tidhi, Nin ma lihi. Ciise wuxuu ku yidhi, Run baad ku hadashay, Nin ma lihi. Waayo, shan nin baad lahayd, kan aad haddeer haysatidna ninkaagii ma aha. Taas run baad ku sheegtay.Naagtii waxay ku tidhi, Sayidow, waan gartay inaad nebi tahay. Awowayaashayo buurtan ayay ku caabudi jireen, idinkuse waxaad tidhaahdaan, Yeruusaalem waa meeshii la leeyahay in lagu caabudo.Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Naag yahay, i rumee, saacaddu waa imanaysaa markii aydnaan Aabbaha ku caabudi doonin ama buurtan ama Yeruusaalem midnaba. Idinku waxaad caabuddaan waxaydnaan oqoon, annaguse waxaannu caabudnaa waxaannu naqaan, waayo, badbaadintu waxay ka timaadaa Yuhuudda. Laakiin saacaddii baa imanaysa, waana joogtaa imminkada, markii caabudayaasha runta ihi ay Aabbaha ku caabudi doonaan ruuxa iyo runta, waayo, Aabbuhu wuxuu doonayaa caabudayaashaas oo kale. Ilaah waa Ruux, kuwa caabudaa isagana waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta. Naagtii waxay ku tidhi, Waa ogahay Masiixu inuu imanayo (kan Kiristoos la yidhaahdo); oo markuu yimaado, wax walba ayuu noo sheegi doonaa. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Anigoo kula hadlaya ayaa ah isaga.” – Yooxanaa 4:1-26

“Jesus knew the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John (though Jesus himself didn’t baptize them—his disciples did). So he left Judea and returned to Galilee.

He had to go through Samaria on the way. Eventually he came to the Samaritan village of Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. Jacob’s well was there; and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. Soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, “Please give me a drink.” He was alone at the time because his disciples had gone into the village to buy some food.

The woman was surprised, for Jews refuse to have anything to do with Samaritans. She said to Jesus, “You are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?”

Jesus replied, “If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me, and I would give you living water.”

“But sir, you don’t have a rope or a bucket,” she said, “and this well is very deep. Where would you get this living water? And besides, do you think you’re greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed?”

Jesus replied, “Anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life.”

“Please, sir,” the woman said, “give me this water! Then I’ll never be thirsty again, and I won’t have to come here to get water.”

“Go and get your husband,” Jesus told her.

“I don’t have a husband,” the woman replied.

Jesus said, “You’re right! You don’t have a husband— for you have had five husbands, and you aren’t even married to the man you’re living with now. You certainly spoke the truth!”

“Sir,” the woman said, “you must be a prophet. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim, where our ancestors worshiped?”

Jesus replied, “Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him, for salvation comes through the Jews. But the time is coming—indeed it’s here now—when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. For God is Spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth.”

The woman said, “I know the Messiah is coming—the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us.”

Then Jesus told her, “I am the Messiah!” – John 4:1-26

We are thirsty for the things of this world

Jesus showed up in the Samaritan woman’s life at a time when she was going to the well to get some water. Jesus told the woman that He could feed her thirsty soul and give her rest from all her sins but the woman did not understand that Jesus was talking to her about eternal life. All the woman could think about was how to get some water for her body.

And sometimes we are very thirsty and it is hard for us to find water. Many refugee camps don’t have a lot of water and people are very thirsty. It is hard to find food and water when country is in the middle of a civil war. If people drink a lot of water they will become thirsty again. Jesus says that He can give you a kind of water so that you will never be thirsty again. What is this water that Jesus can give?

Jesus can give living water

The water we drink doesn’t last. We drink it and we get thirsty again. The water Jesus gives is something different, it that will satisfy your soul so that you will never be thirsty again.

Jesus talks about the Holy Spirit that we can have living inside of us if we put our faith and trust in Jesus Christ. Jesus says that we will have the holy Spirit living inside of us if we believe in Him and trust in Him.

Here is where Jesus talks about the Holy Spirit living inside those who believe in Him:

“Qalbigiinnu yuusan murugoon. Ilaah waad rumaysan tihiin, anigana i rumaysta. Guriga Aabbahay wuxuu leeyahay hoyaal badan. Haddaanay sidaas ahayn waan idiin sheegi lahaa, maxaa yeelay, waxaan u tegayaa inaan meel idiin sii diyaariyo. Oo haddaan tago oo meel idiin diyaariyo, mar dambe waan soo noqon doonaa, oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa, in meeshaan joogo, idinkuna aad joogtaan. Oo meeshaan tegayo iyo jidkaba waad taqaaniin. Toomas ayaa ku yidhi, Sayidow, ma naqaan meeshaad tegaysid ee sidee baan ku naqaan jidka? Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee. Haddaad i garateen, Aabbahayna waad garan lahaydeen. Hadda ka dib waad garanaysaan, waadna aragteen.

Filibos baa ku yidhi, Sayidow, Aabbaha na tus, waana nagu filan yahay. Markaasaa Ciise wuxuu ku yidhi, Ma intaas badan baan idinla joogay, oo aanad i garanaynin, Filibosow? Kii i arkay wuxuu arkay Aabbaha. Sidee baad u leedahay, Aabbaha na tus? Miyaadan rumaysan inaan Aabbaha ku jiro, Aabbuhuna uu igu jiro? Erayadaan idinkula hadlayo, anigu iskagama hadlayo, Aabbahase igu jira ayaa shuqulladiisa sameeya. I rumaysta inaan Aabbaha ku jiro, oo Aabbuhuna aniga igu jiro, haddii kale shuqullada aawadood ii rumaysta. Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii i rumaystaa, shuqullada aan sameeyo, isna wuu samayn doonaa, oo shuqullo kuwan ka waaweynna wuu samayn doonaa, maxaa yeelay, Aabbahaan u tegayaa. Oo wax alla waxaad magacayga ku weyddiisataan, waan samayn doonaa in Aabbuhu ku ammaanmo Wiilka. Haddii aad wax igu weyddiisataan magacayga, waan samayn doonaa.

Haddii aad i jeceshihiin, qaynuunnadayda waad xajin doontaan. Aniguna Aabbahaan baryi doonaa, isna wuxuu idin siin doonaa Gargaare kale inuu idinla jiro weligiin, waxaa weeye, Ruuxa runta ah oo aanay dunidu qaadan karin, waayo, ma aragto, garanna mayso, idinkuse waad garanaysaan, waayo, wuu idinla jiraa, wuuna idinku jiri doonaa. Idiinkama tegi doono agoonnimo, ee waan idiin imanayaa. In yar dabadeed dunidu i arki mayso mar dambe, idinkuse waad i arkaysaan. Waan noolahay, taas aawadeed idinkuna waad noolaan doontaan. Maalintaas waxaad garan doontaan inaan Aabbahay ku jiro, idinna aad igu jirtaan, anna aan idinku jiro.” – Yooxanaa 14:1-20

“Don’t let this throw you. You trust God, don’t you? Trust me. There is plenty of room for you in my Father’s home. If that weren’t so, would I have told you that I’m on my way to get a room ready for you? And if I’m on my way to get your room ready, I’ll come back and get you so you can live where I live. And you already know the road I’m taking.”

Thomas said, “Master, we have no idea where you’re going. How do you expect us to know the road?”

Jesus said, “I am the Road, also the Truth, also the Life. No one gets to the Father apart from me. If you really knew me, you would know my Father as well. From now on, you do know him. You’ve even seen him!”

Philip said, “Master, show us the Father; then we’ll be content.”

“You’ve been with me all this time, Philip, and you still don’t understand? To see me is to see the Father. So how can you ask, ‘Where is the Father?’ Don’t you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I speak to you aren’t mere words. I don’t just make them up on my own. The Father who resides in me crafts each word into a divine act.

“Believe me: I am in my Father and my Father is in me. If you can’t believe that, believe what you see—these works. The person who trusts me will not only do what I’m doing but even greater things, because I, on my way to the Father, am giving you the same work to do that I’ve been doing. You can count on it. From now on, whatever you request along the lines of who I am and what I am doing, I’ll do it. That’s how the Father will be seen for who he is in the Son. I mean it. Whatever you request in this way, I’ll do.

“If you love me, show it by doing what I’ve told you. I will talk to the Father, and he’ll provide you another Friend so that you will always have someone with you. This Friend is the Spirit of Truth. The godless world can’t take him in because it doesn’t have eyes to see him, doesn’t know what to look for. But you know him already because he has been staying with you, and will even be in you!

“I will not leave you orphaned. I’m coming back. In just a little while the world will no longer see me, but you’re going to see me because I am alive and you’re about to come alive. At that moment you will know absolutely that I’m in my Father, and you’re in me, and I’m in you.” – John 14:1-20

Love one another

In the Bible Jesus tells us to love one another. That means we need to forgive other people for the bad things they have done against us. We need to forgive them because God forgives us. We need to forgive them to show that we love God and believe in Him.

When we start to believe in Jesus Christ as Lord and Savior He gives us His Holy Spirit so that we can love others the way God loves us. When we have the Holy Spirit in our lives we can forgive people who have harmed us; we can pray for people who did evil things to us; we can live a life that God wants us to live.

The Holy Spirit in our lives helps us to live a life for God.

It says in the Bible: “Laakiin waxaan leeyahay, Ruuxa ku socda, kolkaas aydnaan damaca jidhka yeelayne. Waayo, damaca jidhku waa ka gees Ruuxa, Ruuxuna waa ka gees jidhka, maxaa yeelay, kuwanu waa kala gees, si aydnaan u samayn waxyaalahaad doonaysaan. Laakiinse haddii Ruuxu idin hoggaamiyo, sharciga kuma hoos jirtaan. Shuqullada jidhku waa muuqdaan, waana kuwan, sino, wasakhnimo, dhillanimo, sanamcaabudid, sixirnimo, cadownimo, dirir, masayr, xanaaq, is-ilaaq, iskala qaybqaybin, bidcinimo, xaasidnimo, sakhraannimo, rabshooyin iyo waxyaalo la mid ah. Kuwaas waan idiinka digayaa, sidaan markii horeba idiinku sheegay, in kuwa waxyaalaha caynkaas ah sameeyaa ayan dhaxli doonin boqortooyada Ilaah. Laakiin midhaha Ruuxu waa jacayl, farxad, nabad, dulqaadasho, roonaan, wanaag, aaminnimo, qabownimo, iscelin; waxa caynkaas ah sharci ka gees ahu ma jiro.Kuwa Ciise Masiix waxay iskutallaabta ku qodbeen jidhka iyo kacsigiisa xaaraanta ah iyo damacyadiisa sharka ah.

Haddii aynu Ruuxa ku nool nahay, aynu Ruuxana ku soconno. Yeynan iskibrin, oo iska xanaajin, oo isxaasidin.” – Galatiya 5:16-26

It says in the Bible “So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won’t be doing what your sinful nature craves.The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. But when you are directed by the Spirit, you are not under obligation to the law of Moses.

When you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear: sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, outbursts of anger, selfish ambition, dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like these. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life will not inherit the Kingdom of God.

But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things!

Those who belong to Christ Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to his cross and crucified them there. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit’s leading in every part of our lives. Let us not become conceited, or provoke one another, or be jealous of one another.” – Galatians 5:16-26

You will receive the Holy Spirit if you obey God

If you obey God you will receive the Holy Spirit. And God says “Believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household.” – Acts 16:31

Here is a story about a man who obeyed God by telling people what was written in the Bible.

There was a man who lived in England in the year 1555. This man’s name was Dr. Rowland Taylor. He loved the Lord Jesus Christ and obeyed Him. During the time of Dr. Taylor’s life the Bible was translated into the English language and people started to read it.

The leader of England at that time did not want the people to read the Bible because she wanted them to follow what the Catholic church was saying. Dr. Taylor wanted to the people to read the Bible and follow what God was saying.

Dr. Rowland told the people what the Bible said about going to heaven. He told them that the Bible says that if you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, if you put your faith in Jesus Christ, you will be saved.

This made the leader of England very mad because she was a Catholic and wanted people to follow what the priests said in the church. She didn’t want people to follow what God said in the Bible.

So one day in 1555 the Queen ordered that Dr. Taylor be burned at the stake. When Dr. Taylor heard this news that he was going to be burned at the stake he became very happy because he knew that he was going to go and be with Jesus Christ very soon. Dr. Rowland Taylor was killed for his faith in the winter of 1555 in England and went to be with the Lord Jesus Christ.

Dr. Taylor was not afraid to die for reading and teaching the Bible. Just before he was burned at the stake he managed to write a letter to his wife and children. He told them that God is good and that they should all keep trusting in God. Dr. Taylor was not ashamed for teaching the Bible and believing what was written in it. And for this the man of God, the believer in Christ died. Dr. Taylor died for believing that Jesus Christ is the Savior of the world and the Bible is the Word of God.

© Somali Christian Ministries, 2018
Top